Det svenske heftet "Den robusta ekogården  i en föränderlig omvärld" omhandler begrepet "resiliens". Begrepet kan benyttes i ulike sammenhenger for å beskrive den langsiktige evnen til å motstå og hente seg inn igjen etter motgang og kriser. Foto: Øyvind Holmstad. CC BY-SA 3.0 Det svenske heftet "Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld" omhandler begrepet "resiliens". Begrepet kan benyttes i ulike sammenhenger for å beskrive den langsiktige evnen til å motstå og hente seg inn igjen etter motgang og kriser. Foto: Øyvind Holmstad. CC BY-SA 3.0

Robuste økogårder i en verden i endring

Dette er tittelen på et hefte utgitt av Jordbruksverket i Sverige. Heftet beskriver fire husdyrgårder og deres evne til å utvikle motstandskraft, robusthet, mot uønska endringer utenfra.

"Den robusta ekogården  i en föränderlig omvärld" beskriver fire husdyrgårder og deres evne til å utvikle motstandskraft og robusthet, mot uønska endringer utenfra.
"Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld" beskriver fire husdyrgårder og deres evne til å utvikle motstandskraft og robusthet, mot uønska endringer utenfra.

Drifta på de fire gårdene i heftet omfatter eggproduksjon, melkeproduksjon, sau og smågrisproduksjon. Strategiene de har valgt er forskjellig, noe som gjenspeiles i oppsummeringen til slutt i heftet, hvor i alt 15 strategier er nevnt. Agronomiske tiltak er viktige, som vekstskifte og drenering. I husdyrholdet legges det vekt på stor andel av egetprodusert fôr til dyra og god dyrehelse. Innen miljø blir kretsløp for plantenæring, biologisk mangfold og bruk av fornybar energi trukket fram. I tillegg legger disse gårdbrukerne vekt på at den menneskelige sida av drifta er viktig, som kompetent arbeidskraft, motivasjon og samarbeid med andre gårdbrukere.

Heftet omhandler også begrepet resiliens, som robusthet er en del av. Begrepet kan benyttes i ulike sammenhenger for å beskrive den langsiktige evnen til å motstå og hente seg inn igjen etter motgang og kriser. Krisene kan være lokale i form av ekstremvær eller mer globale i form av politisk uro eller markedsendringer. 

Gårdene i heftet er store i norsk målestokk, men strategiene de har valgt er aktuelle også for mindre driftsstørrelser.

Backlin, A. m.fl. 2024. Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld. Jordbruksinformation nr. 3, 2024, Jordbruksverket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no