MER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita LandMER ROBUST: Blomstereng med mange arter er mer robust mot skadedyr enn monokultur viser en tysk/amerikansk studie. Foto: Anita Land

Større mangfold gir større avlinger

Driftsmetoder som øker mangfoldet kan også øke avlingene i økologisk landbruk. Forskjellen i avlingsnivå mellom økologisk og konvensjonelt landbruk mindre enn det har vært hevdet tidligere, konkluderer en stor internasjonal metaanalyse.

Meta-analysen ble publisert i 2014 og omfatter 115 studier hvor avlinger i konvensjonelt og økologisk landbruk er sammenlignet. Forskerne har beregnet at i gjennomsnitt var avlingene fra økologisk drift 19,2 % lavere enn avlingene fra konvensjonell drift. Denne forskjellen er mindre enn det tidligere studier har kommet fram til. Dataomfanget i denne metaanalysen er tre ganger større enn det som har vært benyttet før, og omfatter mer enn 1 000 observasjoner.

Forskerne påpeker imidlertid at den viktigste forskjellen fra tidligere studier er at deres analyse har andre svar på hva som betyr mest for avlingsforskjellen. De fant at større mangfold i form av samplanting og vekstskifte reduserte avlingsforskjellene mellom de to driftsformene, hvis disse metodene bare ble brukt i økologisk drift. Forskerne konkluderer derfor med at resultatene tyder på at forskning i agroøkologiske driftsmåter kan redusere eller eliminere avlingsforskjellene mellom de to driftsmetodene for noen kulturer eller geografiske områder.

Ponisio, L.C., L. K. M'Gonigle, K. C. Mace, J. Palomino, P. de Valpine & C. Kremen 2014. Diversification practices reduce organic to conventional yield gap. The Royal Society Proceedings B 282:20141396. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.1396

Les mer

MacLaren, C. m.fl. 2022. Long-term evidence for ecological intensification as a pathway to sustainable agriculture. Nature sustainabilty, 5, s. 770–779 (2022), https://doi.org/10.1038/s41893-022-00911-x

Schrama, M. m.fl. 2018. Crop yields gap and stability in organic and conventional farming systems. Agriculture, Ecosystems and Environment 256 (2018), s. 123-130

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no