Hestehov i full blomst. Foto: Anita LandHestehov i full blomst. Foto: Anita Land

Tiltak mot hestehov

Hestehov kan bli et ugrasproblem økologisk landbruk. Det svenske Jordbruksverket har gitt ut et hefte som beskriver plantenes biologi og tiltak for å kontrollere spredning.

Hestehov Rapport

Hestehovplantene kan etablere seg raskt fra underjordiske utløpere. I tillegg foregår blomstring og frøspredning tidlig i sesongen, når mye jord ennå ligger bar. For å kontrollere hestehoven er jordarbeiding om våren mest effektivt. En tett plantebestand i god vekst er det beste middelet mot hestehov i åkeren. Men det er også viktig å hindre at plantene sprer seg inn i åkeren fra kantene.

Ann-Marie Dock Gustavsson og Per Ståhl i det svenske Jordbruksverket har skrevet et hefte om tiltak mot hestehov i økologisk dyrking.

Les mer

Dock Gustavsson, A.-M. & P. Ståhl 2019. Åtgärder mot hästhov i ekologisk odling. Jordbruksinformation 1, 2019. Jordbruksverket

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no