I økologisk kaninhold er det fokus på naturlig atferd hvor kaninene skal kunne oppholde seg mye utendørs sammen med artsfrender. Foto: Juni Rosann E. Johanssen I økologisk kaninhold er det fokus på naturlig atferd hvor kaninene skal kunne oppholde seg mye utendørs sammen med artsfrender. Foto: Juni Rosann E. Johanssen

Veileder for økologisk kaninhold

Norges Kaninavlsforbund har publisert en veileder for økologisk kaninhold. Veilederen er rettet mot de som ønsker å starte med økologisk kaninproduksjon, men også andre som er interessert i å tilnærme seg mer økologiske metoder, enten det er for en virksomhet eller til privat selvforsyning.

Trønderkanin er en bevaringsverdig rase. . Foto: Juni Rosann E. Johanssen
Trønderkanin er en bevaringsverdig rase. . Foto: Juni Rosann E. Johanssen

I veilederen fra Norges Kaninavlsforbund kan du først lese litt generelt om økologisk landbruk, og at det for økologisk kaninhold er fokus på naturlig atferd hvor kaninene skal kunne oppholde seg mye utendørs sammen med artsfrender. Det nevnes at det i Norge er få produsenter av kaninkjøtt, men med økt fokus på bærekraftig og gressbasert kjøtt kan etterspørselen for kaninkjøtt bli større enn den er i dag.

Fra 2022 ble det innført regler for kaninhold i regelverksveilederen for økologisk landbruk (s. 58-59) Det betyr at du kan sertifisere kaninene dine som økologiske. Den største forskjellen mellom ikke-økologisk og økologisk kaninhold er at økologiske kaniner skal på beite i beitesesongen, og utenom beitesesongen skal de ha tilgang til utendørs luftegård.

Veilederen gir informasjon om omlegging til økologisk kaninhold og innkjøp av dyr, blant annet at karenstiden for kanin er tre måneder. Raser for økologisk produksjon skal være sunne og hardføre med god vinterpels, godt immunforsvar og gode morsegenskaper. Det står også en del om kaninens fôr og beite. Kaniner skal hovedsakelig spise grovfôr, da gjerne tørt høy av god kvalitet og/eller beite. Kraftfôr bør være bare en liten andel av fôret. Når kaniner er på beite kan de holdes i mobile systemer hvor de flyttes for å få friskt beite, eller permanente hus med tilgang til beite. Ved sistnevnte bør man kunne veksle mellom flere beiteinnhegninger, for å redusere risiko for parasitter. Kaninene bør ha tilgang til gjemmesteder og hevede plattformer. Innhegning/gjerder bør være slik at kaninene ikke kan hoppe over eller grave seg ut, og slik at rovdyr ikke kommer seg inn.

Videre står det mer om kaninens behov for å sikre god dyrevelferd, blant annet at de skal ha en bekvem, ren og tørr liggeplass. Fordi kaniner er sosiale dyr skal de holdes sammen i par eller grupper, med noen unntak, blant annet for avlshanner. Halm kan fungere fint som strø, redemateriale og miljøberikelse for kaniner. Kraftfôr kan gis på ulike måter før å øke mulighet for fôrsøking.

Kaniner blir tidlig kjønnsmodne og går drektige i bare rundt 30 dager. Kaninunger dier 1-2 ganger i døgnet, og når de er økologiske skal de ha naturlig melk i minst 42 dager.

Veilederen beskriver også dokumentasjon, merking og kontroll av økologisk kaninproduksjon, og til slutt er det nevnt de spesifikke plasskravene i økologisk kaninhold.

Lie, R. 2024. Økologisk kaninhold. Norges Kaninavlsforbund

Les mer på hjemmesida til Norges Kaninavlsforbund, www.nkf-kanin.no

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no