ENKEL DYRKING: Spirer er kanskje den enkleste måten å dyrke økologiske grønnsaker på. Spirer er næringsrike og proppfulle av viktige næringsstoffer og er svært bra for fordøyelsen. Foto: PixabayENKEL DYRKING: Spirer er kanskje den enkleste måten å dyrke økologiske grønnsaker på. Spirer er næringsrike og proppfulle av viktige næringsstoffer og er svært bra for fordøyelsen. Foto: Pixabay

Dyrking av spirer

Spirer er svært næringsrike. De er proppfulle av viktige vitaminer og mineraler og er bra for fordøyelsen. Å dyrke spirer er enkelt og lite arbeidskrevende, tar liten plass og krever lite utstyr.

Valg av utstyr

Spiring krever lite utstyr- kun en spireenhet, frø og vann. Man kan bruke små eller store spirekasser, spireglass, spireposer eller spireskåler. Dersom man ønsker å spire flere frøslag samtidig og ønsker å ha dem adskilt, kan en spirekasse være lurt. Da kan ulike frø dyrkes på ulike hyller. Spireposer kan brukes til store frø som bønner, linser og kikerter.

Gelerende frø bør dyrkes i spireskål eller spirekasse. Dette er frø som danner et gelelag utenpå skallet når de bløtlegges. De de tåler svært lite vann, noe som gjør det ekstra viktig med god drenering. Eksempler på gelerende frø er chia, linfrø, ruccola, sennepsfrø og karse.

Valg av frø

Det anbefales å velge frø som er ment for spiring. For å kunne selge slike frø krever Mattilsynet flere sertifikater for bakteriesjekk, renhetssjekk mm. Ved bruk av økologiske frø sikrer man at frøene ikke er behandlet med kjemiske sprøytemidler og at de kommer fra en økologisk dyrket morplante. 

Noen frøslag er enklere å spire enn andre. Begynn gjerne med de enkle frøslagene:

  • Alfalfa
  • Kløver
  • Bukkehornkløver
  • Reddik
  • Mungbønner
  • Linser
  • Erter
  • Ferdige spiremikser

Frøene bør lagres kaldt, tørt og lufttett for å beholde spireevnen best mulig.

Dyrkingsveiledning Spirer
DYRKING I SPIREKASSE: Bløtlegg frøene over natten. Skyll godt 2 ganger daglig. Oppbevar frøene mørkt. Sett spirene lyst siste dag. Høstes etter 4-6 dager og oppbevares i tett beholder i kjøleskap. Foto: Anniken Fure Stensrud

Bløtlegging av frø

Alle frø som skal spire, må bløtlegges først. Legg de tørre frøene i en bolle eller liknende, og ha på rikelig med vann. Frøene utvider seg en del under bløtlegging, så pass på at du har nok vann og plass. Mengden frø varierer mellom spireenhet og frøslag. Prøv deg frem med litt færre frø i begynnelsen for å sikre et godt resultat.

For de aller fleste frøene tar bløtleggingen rundt 8 timer, men de kan gjerne stå noen timer lengre, f.eks. en hel dag eller en natt. De gelerende frøene skal kun bløtlegges i 10 minutter. De tåler som sagt svært lite vann og kan drukne dersom de bløtlegges for lenge.

Vanning

Det er viktig å vanne spirene to ganger daglig, gjerne morgen og kveld. Bruk rikelig med friskt og kaldt vann slik at spirene blir ordentlig renset. Da både vokser og smaker spirene best. Dersom det er svært varmt, kan det anbefales å vanne tre ganger daglig.

Drenering

Vær nøye på å drenere bort vannet etter hver vanning. Hvis spirene står i vann, mugner de lett. I spirekasse er det viktig å sørge for at frøene ligger jevnt utover, minst mulig oppå hverandre. Før frøene har fått rotfeste, hender det at frøene klumper seg litt under vanning. Vri litt på kassen etter vanning for å sikre at vannet dreneres bort. Spre deretter frøene jevnt utover igjen med en lett finger. I spireglass gjør det ikke noe at frøene blir liggende oppå hverandre. Sett glasset på skrå med toppen ned etter hver vanning slik at vannet dreneres ut gjennom nettinglokket.

Lysforhold under spiring

Strekningsveksten stimuleres når frøene får spire i mørke de første dagene. Legg et klede over eller sett dem i et skap. Siste dag før høsting settes spirene lyst for at bladene skal utvikle klorofyll og bli grønne. Unngå direkte sollys.

 

Spirer 1
Alfalfaspirer fra dag til dag. Bilder fra ett døgn etter bløtlegging til høsteklare spirer. Foto: Anniken Fure Stensrud

Høsting og oppbevaring

Når frøbladene har vokst ut og spirene har stått i lys en dag er spirene klare for å høstes. Veksttiden på spirene varierer mellom artene, men de fleste spirene er høsteklare etter 4-6 dager. Les instruksjonene på frøpakken.

Oppbevar spirene i en tett beholder i kjøleskap. Unngå at spirene blir liggende i vann. Vann spirene en liten stund før de høstes slik at alt vannet er drenert bort når de legges til oppbevaring. Hvis spirene høstes våte, kan en legge litt papir eller et håndkle under spirene.

Holdbarheten på spirene varierer. Ved riktig oppbevaring kan de holde i 1-2 uker.

Spirene bør skylles før bruk. Bruk gjerne en salatslynge. Sensitive mager kan reagere på for mye frøskall. Da bør spirene renses ekstra nøye. Frø av f.eks. kålslekta har relativt stort frøskall i forhold til størrelsen på frøet. Skallet holder på mye vann, noe som gjør at holdbarheten på spirene reduseres dersom det ikke fjernes. En effektiv måte å fjerne frøskall på er å legge spirene i en bolle med vann og røre rundt. Da flyter mye av skallet opp, og de kan enkelt helles ut.

Mikrogrønt

Mikrogrønt er det man ofte kaller spirer som dyrkes på et medium. Til forskjell fra å dyrke spirer kun med vann, kan mikrogrønt dyrkes lenger siden de får ekstra næring. Arter som egner seg godt å dyrke som mikrogrønt er hvete (hvetegress), bygg (byggress), brokkolispirer, kålspirer, solsikke, reddik, rødbete, ruccula, karse, basilikum, bladpersille og grønne erter. Som dyrkingsmedium kan man bruke jord, kokosnøttfiber eller ulike typer biobaserte dyrkingsmatter.

Frøene bløtlegges som vanlig og legges jevnt utover en kasse dyrkingsmediet. med jord eller en fuktet spirematte. Avstanden mellom hvert frø bør tilsvare frøstørrelsen. Det bør være hull i bunnen av kassen for å sikre god drenering. Vann 1-2 ganger daglig med en sprayflaske. Sørg for at jorda eller matta er fuktig til enhver tid, men ikke veldig våt. Frøene dekkes til de første 3-5 dagene slik at de spirer i mørke. Etter noen dager fjernes tildekningen, og spirene fortsetter å vokse i lyset og danner klorofyll. Dyrking av mikrogrøt tar 1-3 uker, avhengig av frøslag og hvor store man ønsker dem.

Ved høsting av mikrogrønt, klippes de rett over jorda eller matta mens røttene blir igjen. Dersom det har vært dyrket i jord, kan jorda snus rundt en gang og dyrkes på baksiden før jorda komposteres. En enkel måte å kompostere jorda på er å grave den ned i en grop i hagen. Dyrkingsmattene kan kun brukes én gang før de komposteres.

Mikrogrønt
Spirer som dyrkes på jord eller annet medium kalles mikrogrønt og kan dyrkes over lengre tidsrom. Foto: Brenda Benoît Dudley CC BY-NC-SA 2.0

Unngå mugg på spirene

Det er viktig at det ikke vokser mugg på spirene. Muggdannelse kan forhindres ved å sikre god rensing, drenering og gjennomlufting, ha lavere frøtetthet, unngå for våt jord og ved å vaske utstyret godt og kompostere jorda mellom hver gang.

Mugg kan forveksles med rothår. Arter som brokkoli, reddik, hvete, rug og havre utvikler synlige rothår tidlig i spireprosessen. Mugg ser ut som spindelvev, mens rothår har en mer pigget struktur. Mugg er slimete og lukter vondt. Rothår synes ikke etter vanning og er kun på røttene, mens mugg synes etter vanning og er over alt.

Salg av økologiske spirer og mikrogrønt

Ønsker du å selge økologiske spirer må dyrkingen godkjennes av Debio. Som hovedregel skal all økologisk dyrking forgå i jord. Dyrking av spirer er unntatt fra dette kravet. Økologiske frø må benyttes.

Jord og gjødsel til mikrogrønt med utviklet bladverk må kun bestå av vekstmedier tillatt for økologisk produksjon.

Disse reglene er videreført og presisert i den nye EU-forordningen som trådte i kraft fra 1.1.2022 i EU. Implementeringen av de nye reglene i norsk regelverk gjennomføres fra 25.6.2022.

Spireprosessen – fra frø til småplante. En spire er en ung sporofytt som utvikler seg fra et planteembryo fra et frø. Spiringen innledes ved at frøet tar opp vann, kalt imbibering, og skyldes at vanninnholdet i frøet er lavere enn i omgivelsene utenfor. Frøets vanninnhold må nå ca. 35% av tørrvekt før det kan spire. For mye vann kan hindre spiring ved å begrense diffusjon av oksygen til frøet. I endospermen eller frøbladene ligger opplagsnæringen til frøet, som består av stivelse, fett og lagringsproteiner. Opplagsnæringen spaltes til mindre molekyler katalysert av enzymene amylase, lipase, proteinase, peptidase og nuklease. Stivelse spaltes til sukker, fett til glyserol og fettsyrer og proteiner til peptider og aminosyrer. Disse molekylene blir deretter transportert til den unge frøplanten og blir brukt som karbonskjeletter i oppbyggingen og energikilde for vekst. Den videre nedbrytingen og omsetningen av disse stoffene skjer ved cellerespirasjon, som øker sterkt under frøspiringen. Mineralene i frøet blir lagret i form av fytin og blir spaltet av enzymet fytase under spiringen. Fosfor blir også lagret i nukleinsyrer, fosfolipider, og fosfatestere av sukker. Den synlige delen av spiringen begynner med at frøskallet brister og frørota vokser ut av skallet og begynner å vokse nedover. Deretter kommer skuddet med ett eller to frøblad til syne. Når bladene blir utsatt for lys, blir bladene grønne og vil etter en viss tid få stor nok fotosyntese til å forsyne planten med organiske stoffer. Da regnes spiringsfasen som avsluttet. Kilde: https://snl.no/spiring

Les mer:

Andersen, A.S. 2022. Dyrkingsveiledning Mikrogrønt. NLR Viken 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no