Foto: Anita LandFoto: Anita Land

For dyrt å være konvensjonell bonde?

Med den høye prisen på kunstgjødsel er det penger å spare på å redusere forbruket. På grovfôrgårder der det er tilgang på husdyrgjødsel og jordforholdene ikke er spesielt utfordrende, ligger det særlig til rette for å redusere kostnadene. Hvis man ikke vil gå så drastisk til verks som å legge helt om til økologisk drift, kan man «økologisere» driften ved å kutte ut kunstgjødsel på noen skifter.

Kløver er en fantastisk plante med hensyn på å nyttiggjøre seg luftens nitrogen (N) ved hjelp av de nitrogenfikserende bakteriene på røttene. Dette er en mye billigere måte å skaffe nitrogen på enn å kjøpe den via kunstgjødsel.

Velger man en såfrøblanding med kløver, er det også viktig å legge forholdene til rette for at kløveren skal trives. I tillegg til å ha et passelig pH-nivå (opp mot 6), er det viktig å redusere tilførselen av lettløselig nitrogen.

Forskning har vist at kløverrik eng kan samle 10-15 kg nitrogen per dekar. I første års eng under gunstige forhold kan mengden komme opp i 20-25 kg N per dekar. Under mindre gunstige forhold kan fiksert mengde være 3-5 kg N. Mengden N som belgvekstene kan skaffe avhenger av mange faktorer:

  • Andelen belgvekster i enga
  • Klima
  • Jordart
  • Gjødselnivå
  • pH
  • Arter og sorter av belgvekster
  • Jordstruktur
  • Drenering

Der kløveren erfaringsmessig slår bra til er 10-20 % kløverfrø i såfrøblandingen tilstrekkelig. Det er ikke ønskelig med for mye kløver i enga heller, 30 - 40 % kløver i eng er nok. Hvis kløverandelen i enga er over 40 %, kan det føre til trommesyke og fruktbarhetsproblemer hos dyrene. I tillegg til at det er vanskeligere å ensilere plantemassen. Lavere kløverandel enn 10 %, fører til lavere avling.

Penger å spare
På mange konvensjonelle gårder er vanlig tilføresel av kunstgjødsel til eng ca 80 kg 22-2-12 per dekar hvert år, i tillegg til husdyrgjødsel. Med en pris på kr 4,45 per kg før frakt og moms kan vi lage denne beregningen på variable grovfôrkostnader i konvensjonell og økologisk engdyrking:

 Driftsmiddel

 Konvensjonell
Kr per dekar

 Økologisk
Kr per dekar

 Såfrø (2,5 kg hvert 4. år)

 30

 35

 Kunstgjødsel

 356

 0

 Kalk

 106

 76

 Ensilering

 68

 54

 Diverse

 40

 40

 Sum

 600

 205

Det er regnet med 400 kg kalk hvert 5. år i konvensjonell drift og hvert 7. år i økologisk. Det er ikke nødvendig å kalke like ofte på økologiske gårder som på konvensjonelle. En av årsakene er at man slipper den forsurende virkningen fra kunstgjødsl. Eventuelle utgifter til sprøyting med kjemiske midler kommer i tillegg for den konvensjonelle driften. Det er heller ikke satt noen kostnad på husdyrgjødsel.

Kutt i N kan tåles
Grovfôrkostnadene i dette eksempelet er 66 % høyere i det konvensjonelle i forhold til det økologiske driftsopplegget. Selv om avlingsnivået sannsynligvis reduseres ved overgang til økologisk drift, kan det i mange tilfeller være økonomisk gunstig å legge om. Tidligere undersøkelser av økologiske engskifter på melkegårder har vist at med 70 % lavere tilførsel av nitrogen, har allikevel ikke avlingsreduksjonen blitt mer enn 12 % i forhold til konvensjonelle engskifter.

Selv om tilførselen av nitrogen reduseres kraftig, trenger altså ikke avlingsreduksjonen å bli tilsvarende stor. Dermed kan det være økonomisk gunstig å kutte ut kunstgjødsel på noen av engskiftene eller legge helt om til økologisk drift.

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no