Anita Land 0620 Barn

Helseprinsippet

Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.

Helseprinsippet er et av de fire prinsippene for økologisk landbruk, vedtatt av IFOAM Organics International. Helseprinsippet understreker at helsa til den enkelte og hele samfunnet ikke kan skilles fra økosystemenes helsetilstand — sunn jord gir oss sunne matvekster, som igjen fremmer helsa til dyr og mennesker.

Ikke bare fravær av sjukdom

Helse er helheten i levende systemer. Helse er ikke bare fravær av sykdom, men opprettholdelse av fysisk, psykisk og sosial trivsel og økologisk balanse.

Immunitet, motstandskraft og helingsevne er de viktigste kjennetegnene på helse.

Les mer:

Prinsippene for økologisk landbruk

Fremmer helse

Enten det er i primærproduksjon, foredling, distribusjon eller forbruk, er rollen til økologisk landbruk å fremme helsa til alle organismer og økosystemer. Økologisk landbruk skal produsere nærende mat av høy kvalitet som fremmer helse og trivsel.

Derfor bør økologisk landbruk unngå bruk av gjødsel, pesticider, medisin til dyr og tilsetningsstoffer i mat som kan ha skadelige helsevirkninger.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no