Anita Land 2012 7196 Humle Og Kløver

Prinsipper og definisjon for økologisk landbruk

De fire prinsippene omhandler helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet. Den internasjonale definisjonen av økologisk landbruk ble vedtatt i 2008.

Definisjonen bygger på de fire prinsippene for økologisk landbruk som den internasjonale paraplyorganisasjonen IFOAM Organics International vedtok i 2005.

De fire prinsippene

Prinsippene er grunnlaget som økologisk landbruk vokser og utvikler seg fra. De uttrykker hva økologisk landbruk kan bidra med til verden, og er en visjon om å forbedre hele landbruket i global sammenheng. Hvert prinsipp er formet som en erklæring etterfulgt av en forklaring.

Prinsippene skal brukes som en helhet. De er formulert som etiske prinsipper for å inspirere til handling.

Økologisk landbruk - definert

«Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.» Dette er den norske oversettelsen av originalteksten.

Debio, Økologisk Norge, Biologisk-dynamisk forening og NORSØK har gitt sin tilslutning til den norske oversettelsen.

Favner vidt

Landbruk er en av menneskehetens mest grunnleggende aktiviteter, fordi alle mennesker daglig har behov for mat. Historie, kultur og fellesskapsverdier er sterkt forankret i landbruket.

Prinsippene gjelder for landbruk i videste forstand. Dette omfatter hvordan mennesker forvalter jord, vann, planter og dyr for å produsere, foredle og fordele mat og andre varer. De handler også om hvordan menneskene samhandler med levende landskap, forholder seg til hverandre og former arven til framtidige generasjoner.

Prinsippene for økologisk landbruk skal inspirere hele den økologiske bevegelsen. De er retningsgivende for utvikling av standpunkter, programmer og retningslinjer i IFOAM. Visjonen er at prinsippene skal bli tatt i bruk over hele verden.

 

Les mer

>> Last ned Prinsippene for økologisk landbruk

>> Last ned The Principles of Organic Agriculture (originalteksten)

EPOK 2022. Ekologiskt, regenerativt, agroøkolgi.... - vad är skillnaden? Ekofakta.se

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no