Img 9986 Solnedgang

Varsomhetsprinsippet

Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner.

Varsomhetsprinsippet er et av de fire prinsippene for økologisk landbruk, vedtatt av IFOAM Organics International. Økologisk landbruk er et levende og dynamisk system som svarer på indre og ytre krav og forhold. Utøverne av økologisk landbruk kan øke effektiviteten og forbedre produktiviteten, men dette må ikke skje med risiko for å svekke helse og trivsel. Ny teknologi må derfor evalueres og eksisterende metoder revurderes.

På grunn av vår ufullstendige forståelse av økosystemer og landbruket, må det utvises varsomhet.

"Føre var" om veien videre

Varsomhetsprinsippet uttrykker at en "føre var"-holdning og ansvarsfølelse er grunnleggende for drifts-, utviklings- og teknologibeslutninger i økologisk landbruk.

 

Både erfaring og vitenskap

Vitenskap er nødvendig for å sikre at økologisk landbruk er helsefremmende, trygt og økologisk forsvarlig. Vitenskapelig kunnskap alene er imidlertid ikke tilstrekkelig.

Praktisk erfaring, tradisjonell kunnskap, visdom og lokalkjennskap kan bidra med gode løsninger, som er utprøvd gjennom lang tid.

Økologisk landbruk bør ta i bruk hensiktsmessige teknologier, men unngå stor risiko ved å forkaste uforutsigbare teknologier, slik som genteknologi.

Beslutninger basert på dialog

Beslutninger bør tas gjennom åpne og deltakende prosesser og gjenspeile verdier og behov hos alle som kan bli berørt.

Les mer:

Prinsippene for økologisk landbruk

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no