Prosjektleder Torunn Riise Jackson. Foto: Crispin JacksonProsjektleder Torunn Riise Jackson. Foto: Crispin Jackson

Ja takk til mer økologisk korn

Det er ingen tvil – vi trenger mer økologisk korn. For å få det til trengs både bedre mottaksforhold og mer kunnskapsutvikling. I dette intervjuet forteller tidligere leder av Foregangsfylke-prosjektet for økologisk korn, Torunn Riise Jackson fra arbeidet, som avsluttes ved nyttår.

Som dekkvekst kan man så korn eller ei grønfôrblanding. Både bygg, havre og hvete kan brukes. Foto: Maud Grøtta
Som dekkvekst kan man så korn eller ei grønfôrblanding. Både bygg, havre og hvete kan brukes. Foto: Maud Grøtta

Foregangsfylke-prosjektet for økologisk korn startet opp i 2014. Prosjektet ble lagt til Fylkesmannen i Oppland, men med arbeidsområde hele landet. I prosjektperioden har det vært en økning i arealet av økologisk korn, til i underkant av 70 000 daa. Behovet for økokorn er likevel større enn produksjonen, både til mat- og fôr.

Viktige mål for prosjektet

-Prosjektet har hatt som mål å motivere til økologisk kornproduksjon, gjennom arbeid med produsenter, rådgivere og ulike aktører i verdikjeden. Dette har vi bla. gjort gjennom kompetansehevende tiltak, som kurs og studieturer. Ikke bare korndyrking, men også baking og ølbrygging har vært tema. Vi har bidratt til å få fram ny kunnskap og formidlet positive sider ved produksjonen, sier Torunn. 

Eksemplets makt

Foregangsfylket korn har i flere år stått for mesterskap i økologisk korndyrking, en vennskapelig konkurranse mellom produsenter om høyest mulig avlingsnivå. Resultatene har blitt formidlet bla. i fagbladet Norsk Landbruk, og viser at det er fullt mulig å oppnå gode avlinger, godt over snittet for kornavlinger i vanlig landbruk. 

-Slike resultater viser at det er mulig å oppnå gode avlinger i økologisk korndyrking. Dette er det viktig å formidle, siden noen produsenter ikke legger om drifta i frykt for lave avlinger, med tanke på både egen økonomi og global matsikkerhet, forteller Torunn. 

Et godt vekstskifte er grunnleggende i økologisk korndyrking. Foto: Silja Valand
Et godt vekstskifte er grunnleggende i økologisk korndyrking. Foto: Silja Valand

Vekstskifte

-Gode avlinger er lettest å få til med vekstskifte, enten på egen gård eller i samarbeid med nabobruk. Bruk av husdyrgjødsel eller annen organisk gjødsel sikrer næringstilførselen og bidrar med organisk materiale i jorda, noe som gir mat til jordlivet. Underkultur og dekkvekst bidrar også til en bedre jordkultur. Sammen med Foregangsfylke grønnsaker har vi arbeidet med vekstskifte-spørsmål – men her trengs det mer kunnskap, oppfordrer Torunn.

Samarbeid

Prosjektet har satset på samarbeid med forskere i NORSØK og NIBIO, rådgivere i NLR, organisasjoner som Økologisk Norge og Debio og de andre foregangsfylkene. Flere aktører innen vanlig landbruk har bidratt til å gjøre arbeidet kjent blant vanlige kornbønder. -Vi har satset mye på formidling i ulike fora, bla. gjennom Vitenparken på Ås, forskjellige landbrukstidsskrifter og i lokalaviser. Mange andre har også vært verdifulle samarbeidspartnere, jeg vil nevne bla. Gullimunn og Skåppå Kunnskapspark, sier Torunn.

Ny kunnskap

-Vi trenger mer kunnskap om økologisk korndyrking, sier Torunn. Derfor har prosjektet også omfattet forsøksfelt og utprøvinger, bla. sammen med NIBIO og NLR, hvor gjødsling med pelletert og flytende gjødsel til bygg har vært prøvd ut i fire felt. Vi har også hatt utprøvingsfelt med ni ulike gjødseltyper i samarbeid med Levende Matjord og VitalAnalyse, og samarbeidet med NORSØK om et prosjekt om kvalitetskorn. Det er gitt støtte til Gullimunn i Trøndelag og til utprøving av gamle kornsorter. Dessuten har vi støttet Skåppå kunnskapspark i Gudbrandsdalen i utvikling av lokalt økokorn og krossing til kraftfôr av gris hvor målet er lokale samvirker hvor bønder samarbeider med en lokal mølle.

Fremdeles hindringer

Arealet med økologisk korn øker år for år, men bare litt, til tross stor etterspørsel i markedet. -Som tidligere nevnt hindrer frykten for lave avlinger mange produsenter i å legge om til økologisk. De er redd for at ugras og manglende næringsforsyning vil gi problemer i dyrkinga. Dessuten er mange kornprodusenter deltidsbønder, noe som kan gjøre det vanskelig å gjøre ting til rett tid, f.eks ugrasharving. For mange kan det være langt til nærmeste kornmottak som tar imot økokorn, ikke minst gjelder det for matkorn. -Her er forresten Økologisk Spesialkorn i Sigdal et godt eksempel på at det er mulig å få ting til, forteller Torunn.

Videreføring av arbeidet

Mange lykkes godt med økologisk korndyrking og trives med arbeidet de gjør. -Dette må vi fortsette med å fortelle om, oppfordrer Torunn. Men mer forskning er også nødvendig. Aktuelle tema kan være bruk av ulike gjødseltyper på ulike jordtyper og bedre ugrasregulering. Flerårige forsøk er helt nødvendig! - Jeg mener vi er best tjent med et samarbeid mellom NLR, NIBIO og NORSØK, hvor alle kan ha viktige roller. Kanskje prosjektene bør ledes av noen med nasjonalt ansvar utenfor NLR-systemet, slik at vi sikrer at resultater fra lokale forsøk og utprøvinger blir spredt og kan komme alle til gode, spør Torunn.

-Jeg håper at prosjektene vi har startet i samarbeid med Gullimunn, Kvalitetskorn og Skåppå kan videreføres sjøl om foregangsfylke korn avsluttes. Dessuten må det satses på ulike former for vekstskiftesamarbeid. Vi trenger samarbeidsmodeller som fungerer og virkemidler som kan stimulere til mer vekstskifte, avslutter Torunn.

 En kortversjon av dette intervjuet stod i Økologisk landbruk nr 4, 2018

Les mer

Frøseth, R.B. 2023. Arter og sorter av høstkorn for økologisk dyrking. NLR Viken. viken.nlr.no, 4.5.2023

Livenengen, M. B. 2020. Mer økokorn i Innlandet. NLR Innlandet 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no