Baker Stig Terje Kristoffersen og kornbonde Torunn Hernes Bjerkem mener at mer norsk korn burde vært brukt til baking. Foto: Anita LandBaker Stig Terje Kristoffersen og kornbonde Torunn Hernes Bjerkem mener at mer norsk korn burde vært brukt til baking. Foto: Anita Land

Hekta på brød og mjøl

Baker Stig Terje Kristoffersen ved "Fole godt" i Molde er hekta på brød og mjøl. Derfor var han lett å be da Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) på Tingvoll inviterte på korntur.

-Å bruke norsk, kortreist og helst økologisk er et mål for oss, forteller Stig Terje Kristoffersen. Han mener det bør gå an å få noen bønder i nærheten av Molde til å dyrke korn som de kan bruke til baking. Kristoffersen synes det er rart at så lite norsk korn blir brukt til menneskemat.

-Spesielt er vi interessert i helkorn, sier Kristoffersen, som driver det populære bakeriet og kafeen Fole godt i Molde sammen med kona.

-Samboer Kristin er selvfølgelig daglig leder. Ellers hadde det aldri gått, sier Kristoffersen og ler. Han konsentrerer seg om baking, markedsføring og produktutvikling.

Hva kan årets avling brukes til?

For å finne midtnorske bønder som dyrker korn til baking, må en dra til Nord-Trøndelag. Derfor gikk kornturen med dyrkere, bakere og andre dit. Her finner vi bedriften Gullimunn, som selger norsk urkorn. Alt korn er økologisk dyrka. Det er gardene Rise, Rølia, Bjerkem og Grandan Midtre på Innherred som har slått seg sammen om å dyrke, male og selge økologisk urkorn.

Torunn Hernes Bjerkem fra Gullimunn mener at vi i Norge er bortskjemt på stabil bakekvalitet på mjølet fordi vi har så god tilgang på importert korn. Nordmenn har penger nok, og kan velge mjøl fra verdensmarkedet på øverste hylle.

-Det gjør at kun et par prosent av kornet som blir dyrka i Trøndelag blir menneskemat, forteller Torunn Hernes Bjerkem. Ved "Gullimunn" tester de hvert år avlinga for å se hva akkurat det kornet kan brukes til.

Har det dårlig bakekvalitet kan det bli vaffelmjøl og flatbrødmel. Ofte kan slikt mjøl gi ekstra god smak til vaflene og flatbrødet.

Om vi skal bruke mer norsk mjøl mener Bjerkem at flere må tenke hva vi kan gjøre med mjølet vi har. I våre områder er det urealistisk at alt korn skal ha lik bakekvalitet hvert år.

Foto: Debio
Foto: Debio

Lansering av årets avling

Gullimunn lanserer årets kornavlinger hver høst. Det gjøres etter at kornet er testa for innhold, bakekvalitet med mer.

-Det blir som årgangsviner, sier Torunn Hernes Bjerkem. Noen år er gode, andre år er ikke det. Vi opplever at det ikke bare er forskjell på bakekvalitet, men store forskjeller på smaken på de ulike avlingene, sier Torunn Hernes Bjerkem.

I Gullimunn satser de på gamle norske kornsorter, som har spesielle egenskaper og kvaliteter. Ved at bøndene selv videreforedler kornet og selger gjennom eget selskap sitter de igjen med større fortjeneste, men også større ansvar.

Kornet som leveres til Gullimunn blir malt på Grandan Mølle, som drives av Kristine og Frode Neergård. De driver også Røra Barkeri.

Baker Stig Terje Kristoffersen vil vite alt om korn og mjøl. Sorter, hvordan det dyrkes, innholdet og kvaliteten på mjølet.

-Vi strever etter å gjøre ting bedre, derfor er en tur med besøk til kornbønder, bakere og mølle i Trøndelag til stor inspirasjon for oss, sier Kristoffersen.

Han mener at det burde være mulig å få til kortreist mjøl i Møre og Romsdal også.

Lenker:

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no