Anders Næss (bildet) vil i framtida utvikle produkter bygd på spesialkorn, blant annet finnrug (bildet). Foto: Randi Frøseth og Hege SundetAnders Næss (bildet) vil i framtida utvikle produkter bygd på spesialkorn, blant annet finnrug (bildet). Foto: Randi Frøseth og Hege Sundet

Satser på produktutvikling

Gründeren Anders Næss har vært leder for Økologisk Spesialkorn i 10 år. I høst slutter han som daglig leder, og Rune Henninen tar over stafettpinnen. Nå skal Anders Næss vie tida si til produktutvikling. 

Driftsleder og møller Tina Nilsen ved Sigdal Mølle er spesialist på spesialkorn. Foto: Anita Land
Driftsleder og møller Tina Nilsen ved Sigdal Mølle er spesialist på spesialkorn. Foto: Anita Land

Det hele starta 8. august 2008. Da gikk 9 økologiske kornbønder i Sigdal kommune og 1 i Kongsberg sammen og stifta Økologisk Spesialkorn AS. Senere ble også en biodynamisk bonde fra Brandbu med på laget.

Ei moderne steinmølle og alt annet utstyr som trengs ble anskaffet, fordi bøndene er svært opptatt av at næringsverdien og de naturlige gjærstoffene melet beholdes. Steinmaling ved lav temperatur er viktig i så måte.

Økologisk Spesialkorn AS er det første, 100% bonde-eide, selskapet i Norge som har blitt godkjent som frøprodusent for bevaringsverdige kornsorter i Norge, forteller Anders Næss.

Fødselshjelp fra Danmark

Han har vært aktiv med å utvikle økologisk produksjon og forbruk helt siden han etablerte seg på Evje gård i Sigdal for 20 år siden. Økologisk Spesialkorn ble stifta med fødselshjelp fra Jørn og Inger Ussing Larsen ved bedrifta Aurion i Hjørring i Danmark. Aurion kobler sammen produsent, møller, baker og forbruker, akkurat som Økologisk Spesialkorn.

-De har vært en stor inspirasjonskilde for oss, forteller Anders Næss.

Steget jamnt

Økologisk Spesialkorn holder til på Sigdal Kornmottak, har et stort utvalg av gamle kornsorter som spelt, emmer, enkorn, landhvete-sorter, bygg og svedjerug.

-På disse ti åra har vi klart å levere og produsere, pluss at alle bøndene har fått sine oppgjør innen rimelig tid. Det har vært en jamn økning hele veien, sier Næss, som mener kornet fra Økologisk Spesialkorn har spesielle egenskaper.

Gjennom prosjektet «Smakskorn» har Nofima gjennomført mineralanalyser, tester av næringsinnhold og protein.

-Med bakgrunn i resultata fra prosjektet har vi drevet produktutvikling, forteller Næss, som lover at forbrukerne har flere spennende produkter i vente.

Håndverksbaking

-Vi maler korn til håndverksbakerne, forteller driftsleder og møller Tina Nilsen hos Økologisk Spesialkorn. Bakeriene som holder til i nærheten kommer og henter store paller med mel direkte fra mølla.

Ellers er det også et engrosutsalg på mølla, foruten at en kan kjøpe gjennom nettbutikken, pluss at de leverer via Asko til Meny og Spar-butikker som ønsker varene i hyllene (lokalmat). Dessuten er de aktive på lokale markeder og med i REKO- ringer.

Økologisk selvfølgelig

-At produkta fra Økologisk Spesialkorn er økologiske er en selvfølge. De gamle kornsortene er ikke laga for kunstgjødsel og sprøytemidler. Dessuten er det økologisk forbrukerne vil ha, mener Næss.

-Spesielt er forbrukere opptatt av smak, næringsinnhold og glutenstrukturen i melet, sier Næss, som forteller at de har fått noen spennende resultat når det gjelder mineralinnholdet i de gamle sortene.

God jord og gode avlinger

Anders Næss ser på produktutviklinga fra jord til bord. Han mener at det ikke er noen grunn til at de som driver økologisk skal få mindre avlinger enn det konvensjonell dyrking gir.

Han mener løsninga er å få maksimalt liv i matjorda og tilbakeføre tilstrekkelig organisk materiale og organisk gjødsel, slik at kornet kan utvikle seg optimalt.

Men økt avling kan ikke tilfredsstille etterspørselen etter økologisk korn. Så mange vil ha økologisk mel at nå trengs det at flere bønder legger om til økologisk, mener Næss.

– Jeg tror vi må belage oss på å drive et mer økologisk landbruk i framtida. For meg er det et verdivalg, sier Næss, og legger til at landbrukspolitikken i Norge bør legges kraftig om. Han mener dyrking av robuste matkornsorter må erstatte dyrking av korn som går til dyrefôr. Og for Næss er det blottet for fornuft å holde kyr inne på bås hele året og fôre med kraftfôr, når landet har et «hav» av utmarksbeiter.

– Folk må ta mer ansvar for egen eksistens og tenke mer langsiktig, sier Næss.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no