Myrtistelplanter forekommer ofte i beitemark. Foto: Anita LandMyrtistelplanter forekommer ofte i beitemark. Foto: Anita Land

Myrtistel på beitet - hva gjør vi med det?

Hakking av myrtistelplanter på beite ga effektiv ugraskontroll og konkurrerte godt med kjemisk plantevern når det var moderate mengder planter. 

Plagsomt ugras

Den toårige myrtistelen kan være plagsom i permanente beiter. Plantene kan fjernes mekanisk eller kjemisk. Begge deler ble prøvd ut på beitearealer på Sør-Vestlandet. Haugaland Landbruksrådgjeving testet bruk av en modifisert potethakke og fikk gode resultater. Det er Birger Bådsvik i Skjold som har utviklet en «tistelhakke», dvs. en potethakke bearbeidet med vinkelsliper. Med denne hakka kan tistelplantene hakkes under vekstpunktet, gjerne noen cm under bakkenivå.

Måling av arbeidstid

I forsøksområdet var det om lag en tistelplante per m2. En del av arealet ble behandlet med ugrasmiddelet MCPA, en annen del med tistelhakke. Forsøket ble utført 10.mai, opptelling av tistelplanter etter behandling ble utført to måneder seinere.

Tidsforbruket med de to metodene ble registrert. Bekjemping av opp til ca. 1 000 tistler var raskere med tistelhakke. I tidsforbruket ble det beregnet tid til for- og etterarbeid ved bruk av det kjemiske sprøytemiddelet, i form av å ta av og på verneutstyr, tilblanding av sprøytemiddel og vask av utstyr og dusjing etterpå. Hakka krever ikke for- og etterarbeid.

Flerårig innsats nødvendig

Ved opptelling av tistler i juli ble det skilt mellom store og små planter. Antall store planter, som skulle vært behandla, var likt for de to arealene. Det var små planter på begge arealer, men noen flere i den hakka delen. Disse hadde overlevd behandlinga og hadde satt nye skudd. Både ved sprøyting og hakking kreves det innsats over flere år.

Andre gode sider ved bruk av hakke

Selv med noen flere tistelplanter kan likevel tistelhakke være mest fornuftig, konkluderer Haugaland Landbruksrådgjeving. Med hakking slipper en å tenke på verneutstyr og behandlingsfrist for MCPA (3 uker), en trenger ikke hakke alt på en gang, og en kan kombinere arbeidet med tilsyn av dyr på beitet. MCPA virker også negativt på kløveren, som en vil beholde mest mulig av på beitet.

Kilder:

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no