Tårnsilo. Foto: Rose Bergslid, NORSØKTårnsilo. Foto: Rose Bergslid, NORSØK

Pressaft fra surfôrsilo - egenskaper som gjødselmiddel

Pressaft (silosaft) er svært næringsrik. Den består i hovedsak av cellesaft fra planter og er rik på løste aminosyrer, sukker og plantenæringsstoffer. Fra direktehøsta gras kommer det 20-30 m3 pressaft fra 100 tonn gras. Mengda reduseres mye ved fortørking. Når det er 30 % tørrstoff i materialet blir det omtrent ikke pressaft.

Den beste utnyttelsen av silosafta er å bruke den som fôr. Når det ikke er aktuelt, er det viktig å utnytte den som gjødsel. Pressaft er surt, ofte med pH ned mot 4. Det er stor variasjon i næringsinnholdet, men her er noen omtrentlige tall per tonn pressaft:

  • 25 kg organisk materiale
  • 1,6 kg nitrogen

  • 0,4-0,5 kg fosfor

  • 4-5 kg kalium

  • 0,3 kg svovel

Lagring og bruk av pressaft

Pressaft bør helst oppbevares for seg sjøl i en lukka beholder. Oppbevaring sammen med blautgjødsel eller land er uheldig fordi det da dannes hydrogensulfid (H2S) som kan forgifte folk og dyr. I tillegg tapes verdifullt svovel.

Fortørking av graset og lagring i rundballer reduserermengden pressaft kraftig. Imidlertid er plansiloer på vei inn noen steder, ogtårnsiloer er fremdeles i bruk. Med god planlegging kan en unngå det meste av avrenning fra siloene, men det målikevel tas høyde for at det kan bli avrenning enkelte år. Siloer bør derforplanlegges med kontrollert avløp til tank. Slik kan verdifull næring komme tilnytte som gjødsel.

Les mer: Artikler om plansiloer, Bondevennen 2016

 

 

 

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no