MER MAT ENN MANGE TROR: En kjøkkenhage kan produsere mye mat bare man har litt kunnskap om jord og planter. Nå har du tilgang til NORSØKs rike erfaring innen økologisk dyrking. . Foto: Adobe stockMER MAT ENN MANGE TROR: En kjøkkenhage kan produsere mye mat bare man har litt kunnskap om jord og planter. Nå har du tilgang til NORSØKs rike erfaring innen økologisk dyrking. . Foto: Adobe stock

Dyrk din egen økologiske mat

Norsk senter for økologisk landbruk har utarbeidet en kursserie om dyrking av økologisk mat i småhager. Videoer av foredragene ligger fritt tilgjengelig på YouTube.

Med elleve ulike tema følger kurset dyrkingsarbeidet gjennom hele sesongen. Det starter med planleggingsarbeidet og oppal av småplanter om våren og avsluttes med innhøsting, lagring og annet viktig arbeid om høsten. Andre tema i kurset er jord og jordhelse, gjødsling, plantevern og biologisk mangfold. I tillegg blir det orientert om bakgrunn og mål for økologisk landbruk og hvordan økologiske produkter merkes.

Foredragsholderne på kurset er ansatt i NORSØK og har lang erfaring fra forskning, praksis og formidling av økologisk dyrking.

NORSØK 2022. Dyrk din egen økologiske mat fra A til Å. Filmer av 11 foredrag. YouTube   

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no