Gardbruker Erik Lindhart i Kløverenga samdrift på Tingvoll gard driver med mjølkeproduksjon i et rundt arealeffektivt fjøs. Fjøset i bakgrunnen. Foto: Tommy RustadGardbruker Erik Lindhart i Kløverenga samdrift på Tingvoll gard driver med mjølkeproduksjon i et rundt arealeffektivt fjøs. Fjøset i bakgrunnen. Foto: Tommy Rustad

Fjøs med energivennlige løsninger

Enkle tiltak ved nybygg kan spare energi i fjøset, sier Sissel Hansen, seniorforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk.

I tre år har forskerne og rådgiverne spurt og notert, målt og beregnet. Seks bruk har vært med i prosjektet. Forsker Sissel Hansen med flere oppsummerer resultatene i rapporten «Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk».

Hansen viser til at om en bygger «kalde fjøs», det vil si fjøs uten isolasjon, sparer en energi og kostnader til isolasjon. Dyra har det vel så bra, om ikke bedre i uisolerte fjøs, mener gardbrukerne på Skaun Økomjølk og Kløverenga samdrift.

Miljøvennlig nybygg

Samdrifta Skaun Økomjølk tenkte klima da de bygde nytt fjøs.

-Vi har naturlig lys i taket og vannet til dyra blir varma opp av energien som kjøler ned mjølka, forteller Jørgen Soknes, en av de seks driverne i samdrifta. Drifta har ei kvote på 540 000 liter og har ca 1 200 dekar dyrka mark og beite.

Tre er det mest miljøvennlige byggematerialet en kan bruke. Alternative materialer er stål og betong, som er mye mer energikrevende, sier forsker Mathias Koesling ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har forska på energiforbruk ved bruk av ulike materialer.

Både ved Kløverenga Samdrift på Tingvoll gard og samdrifta Skaun Økomjølk er trematerialer brukt ved bygging av nytt fjøs. Ved Skaun Økomjølk har de stor sett brukt skog fra egen gard.

-Kortreist og miljøvennlig, sier gardbruker Jørgen Soknes.

På Tingvoll gard er også fjøset bygd av tre. Til og med innredninga er laga av tre. Fjøset skiller seg også ut ved at det er sirkelformet. Hvorfor fjøset ble bygd slik forklarer Kristin Sørheim, forsker ved NORSØK, i filmen.

Les mer

Breivik, D.A. 2020. Tre som alternativ til stål og betong. Buskap nr. 5, 2020

Sæter, L. & I. Kvande 2021. Energiforbruk i mjølkefjøs. Forbruksmønster og mulighet for energisparing. NORSØK Rapport nr 2, 2021

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no