Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Miljø- og klimavennlig landbruk - inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk

En miljømessig bærekraftig mjølkeproduksjon er mulig å kombinere med god økonomi. God agronomi og godt dyrestell er nødvendig for å få det til. Dette viser en gjennomgang av drifta på seks norske gårder. 

Rapport Kunnskapsstatus Klimagasser

Det skjer dramatiske endringer i klimaet. Jordbruket står i sentrum av disse endringene, både fordi det er svært utfordrende å møte dramatiske forandringer i været fra år til år, og fordi det er umulig å produsere mat uten samtidig å slippe ut klimagasser. Det er imidlertid stor forskjell fra gård til gård på hvor mye klimagasser som slippes ut, og hvor mye ressurser som brukes for å produsere en liter melk eller en kilo kjøtt.

Heldigvis er det slik at mange av de samme tiltakene som gjør at det slippes ut mindre klimagasser, også er godt for miljøet på andre måter. Gode eksempler er redusert energi- og nitrogen-forbruk. Er jordstrukturen god vil dreneringa fungere bedre ved fuktige forhold og plantene klarer lettere å få tak i vannet når det er tørt. Samtidig fører en god jordstruktur til lavere utslipp av klimagasser.

Det er mange gårdbrukere som tar ekstra vare på miljøet, enten bevisst, eller som en konsekvens av at de er dyktige agronomer som ser ting i sammenheng. Drifta på tre økologiske og tre konvensjonelle mjølkeproduksjonsgårder er fulgt gjennom et par år. Ulike sider av drifta på gårdene, som lligger i Hordaland, Møre og Romsdal og i Trøndelag, er undersøkt og registrert. Rapporten viser hva de har fått til og hvordan de gjør det. Rapporten inneholder også mange andre gode tips om en miljøvennlig mjølkeproduksjon og en diskusjon om bruken av ulike modeller for bedømming av bærekraft.

Les mer

Hansen, S. m.fl. 2018. Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk. NIBIO Rapport nr. 96

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no