Ingvild Reknes og Jørgen Soknes ved Skaun Økomjølk bruker slangespredning når de skal ha ut møkka. Det er arbeidseffektivt og miljøvennlig. Foto: Tommy RustadIngvild Reknes og Jørgen Soknes ved Skaun Økomjølk bruker slangespredning når de skal ha ut møkka. Det er arbeidseffektivt og miljøvennlig. Foto: Tommy Rustad

Møkkaslanger gir god jord

Å spre møkka med slange og liten traktor istedenfor tank og stor traktor er godt for jorda. Det som er godt for jorda, tjener gardbrukeren på. Det er nemlig stor forskjell på planteveksten i god og dårlig jord.

Gardbrukerne Ingvild Reknes og Jørgen Soknes ved Skaun Økomjølk er ikke i tvil om at måten de sprer møkka på, er med og bidrar til at det blir god struktur i jorda.

Planterøttene når langt

Seniorforsker Sissel Hansen graver i enga til Skaun Økomjølk. Hun er imponert over i hvor god stand jorda er, og hvor langt ned planterøttene finner veien.

-I tørkeperioder er det viktig at strukturen på jorda er slik at røttene kan komme langt ned for å finne fuktighet, forteller Hansen.

Robust jord

Ei jord som ikke er pakka er også mer robust mot styrtregn og skikkelige jordbløyter, sier Hansen. Hun viser på filmen hvordan en kan teste hvor god infiltrasjonen i jorda er. Dette er en test alle kan gjøre selv.

I filmen får vi høre hvorfor gardbrukeren tok i bruk slangespredning, og se hvordan det foregår.

Les mer

Bergslid, R. & M. Ebbesvik 2017. Samarbeid om spredning av husdyrgjødsel - til beste for bonde, klima og økonomi. NORSØK Faginfo nr. 4, 2017

Sæter, L. J. & I. Kvande 2020. Er elektrisk traktor fremtiden? NORSØK Faginfo nr. 3, 2020

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no