Børre Solberg, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, og Helle Borup Friberg, administrerende direktør i Økologisk landsforening. Foto: Jakob BrandtBørre Solberg, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, og Helle Borup Friberg, administrerende direktør i Økologisk landsforening. Foto: Jakob Brandt

Inspirerende å se hva de har fått til i Danmark

– Det er utrolig inspirerende å se hva de har fått til i Danmark, som har tatt fatt i hele verdikjeden og fått til et bredt samarbeid, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. Arbeidet med en ny strategi for økologisk forbruk og produksjon i Norge er muligheten til å få en ny og frisk start.

I Danmark har i tillegg organisasjonen Landbrug og Fødevarer utviklet en 10-punktsplan for videreutvikling og dynamikk i økologien. Foto: Marte Guttulsrød
I Danmark har i tillegg organisasjonen Landbrug og Fødevarer utviklet en 10-punktsplan for videreutvikling og dynamikk i økologien. Foto: Marte Guttulsrød

Mer og bedre økologi var utgangspunktet da 977 deltakere møttes til økologikongress i Kolding i Danmark hvor den norske delegasjonen stilte sterkt. Det sterke oppmøtet fra Norge er et uttrykk for stor interesse rundt det som skjer i vårt naboland. Gjennom en ny strategi for økologisk forbruk og produksjon i Norge har vi nye muligheter. – Her må vi tenke stort og bredt for å få til en satsing som monner, sier Solberg.

Tett samarbeid i verdikjeden
Det haster med å komme i gang med et større og mer systematisk arbeid i Norge for å øke forbruk og produksjon i Norge. I Danmark ser vi at innovative økobønder samarbeider tett med forskere, rådgivere og industri. Samtidig er markedsaktører på jakt etter løsninger som gir mer og bedre økologi. Kongressen er et fellesløft for å synliggjøre hva som er i gang og hva de har fått til.

Norsk Økokongress?
Ambisjonen må være å få til en økokongress i Norge, hvor en også inviterer til et felles løft for å nå FNs bærekraftmål. Temaene på den danske Økokongressen handlet om alt fra jordfruktbarhet, innovasjon, klima, robot-teknologi, direktesalg, EUs framtidige landbrukspolitikk, samfunnsansvar i landbruket, helse-effekter av økologiske varer, eksport av danske økovarer, småskala grønnsaksproduksjon og eksport av danske øko-varer. Med andre ord, mye nyttig kunnskap for aktører innen økologisk mat og landbruk.

Norge sterkt representert
Økologikongressen 2017 fant sted 29. til 30. november. På programmet var 55 ulike foredrag med bredde i hele verdikjeden fra jord til bord. For den norske delegasjonen var det mye nyttig å hente fra nabolandet, også til arbeidet med den nye strategien for videreutvikling av økologisk landbruk her i landet.
Norge var sterkt representert på kongressen med en delegasjon på 34 representanter fra Økologisk Norge, Norsk Landbruksrådgivning, Foregangsfylkene, #inspirasjonsbønder i Landbrukets Økoløft, Norges Bondelag, NIBIO og NORSØK.


Dansk 10-punktsplan
I Danmark har i organisasjonen Landbrug og Fødevarer utviklet en 10-punktsplan for videreutvikling og dynamikk i økologien, som ble nevnt på kongressen:

1. Krav om karbonbinding i økologisk vekstskifte 
2. Naturtiltak for økologiske åkre over 5 ha 
3. Innfasning av flere resirkulerende næringsstoffer 
4. Utfasning av konvensjonell husdyrgjødsel
5. Flere velferdstiltak i økologiske husdyrbesetninger 
6. Ingen systematisk avlivning av økologiske oksekalver 
7. Krav om fokusert antibiotikapolitikk for kveg 
8. Bæredyktig protein og 100 % økologisk fôr 
9. Utbredelse av bæredyktighetsmålinger
10. Fokus på driftsledelse og sosialt ansvar

Les mer her: Økologi-Kongres 2017

Kilde: Økologisk Norge 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no