Det er et stort behov for endring i eksisterende matproduksjon. Forskning viser i økende grad at det er nødvendig med endring på systemnivå. . Foto: Anita LandDet er et stort behov for endring i eksisterende matproduksjon. Forskning viser i økende grad at det er nødvendig med endring på systemnivå. . Foto: Anita Land

Agroøkologi som svar på verdens matproduksjon og matforsyning

Den globale EXPO-utstillingen i 2015 hadde global matforsyning som tema. Det økologiske miljøet i Europa bidro til utstillingen med en rapport om hvordan agroøkologi kan bidra til å fø verdens befolkning.

Ifoam Rapport Feed The Planet

Agroøkologi omfatter mange former for landbruk

Agroøkologiske landbrukssystemer er ikke et definert produksjonssystem eller en produksjonsteknikk, men en samling av prinsipper og praksis for å oppnå bærekraftige driftssystemer og en bevegelse som søker nye veier i produksjonen av mat. I økende grad omfatter det også forskning for å finne alternativer til det eksisterende systemet i matproduksjonen. Agroøkologi inkluderer blant annet økologisk landbruk, men også agroforestry, permakultur, integrert plantevern og ulike former for ekstensivt landbruk.

Den europeiske avdelinga av IFOAM – Organics International har utgitt en rapport om hvordan agroøkologiske produksjonssystemer kan bidra til verdens matforsyning. Forskere fra flere land, blant annet Hans Herren, har bidratt til rapporten.

En av forfatterne, Angelika Hilbeck fra det sveitsiske instituttet for teknologi, sa ved lanseringen av rapporten på EXPO-utstillingen i Milano at «Det er et stort behov for endring i eksisterende matproduksjon. Forskning viser i økende grad at det er nødvendig med endring på systemnivå. Agroøkologi er en innovativ form for matproduksjon, med et stort potensiale både for matproduksjon og gode miljømessige løsninger.»

Hun ba dessuten EU om et stort forskningsprogram innen agroøkologi, som vil kunne bli et flaggskip for nødvendige endringer av dagens matproduksjonssystemer.

Last ned rapporten “Feeding the people: Agroecology for nourishing the world and transforming the Agri-food system”

Les mer

EPOK 2022. Ekologiskt, regenerativt, agroøkolgi.... - vad är skillnaden? Ekofakta.se

IFOAM EU Group 2019. Organic and agroecology: working to transform our food system. Position paper on agroecology. 

Röös, E. m.fl. 2022. Agroecological practices in combination with healthy diets can help meet EU food system policy targets. Science of the Total Environment 847 (2022) 157612

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no