PLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita LandPLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita Land

Økologisk landbruk i IAASTD-rapport

Økologisk landbruk er et viktig bidrag til de nødvendige endringene som må til for global matvaresikkerhet og reduserte utslipp av klimagasser. Dette er en av konklusjonene i IAASTD-rapporten.

Konsensusrapport

I regi av FN ble det i 2007 utgitt en rapport om hva som må til av vitenskap, teknologi og kunnskapfor å gi global matvaresikkerhet samtidig som utslippene av klimagasser reduses. Arbeidet ble støttet blant annet av Verdensbanken og flere FN-organer. I alt 400 vitenskapsfolk, 54 regjeringer og mange NGO´er og bransjeorganisasjoner står bak konsensusrapporten «International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development» (IAASTD). Sverige og Finland er blant landene som står bak rapporten, mens Norge og Danmark ikke var med.

Rapporten anklager industrijordbruket for å være for «sneversynt». Den oppfordrer til en gjennomgripende endring i måten å drive jordbruk og matproduksjon på, med et mer helhetlig utgangspunkt. Hovedbudskapet er at småskala landbruk og agroøkologiske metoder kan forhindre dagens matvarekrise og løse problemene på lokalt nivå.

Økologisk landbruk beskrives som et viktig bidrag for å sikre den globale matforsyninga, redusere klimagassutslippene fra jordbruket, beskytte jordsmonnet og bevare det biologiske mangfoldet.

Bredde i temaene

Konklusjonene fra prosjektet er til dels dramatiske og kontroversielle, blant annet om bruken av GMO (genmodifiserte organismer). Rapporten tar også opp temaer som:

  • matsikkerhet
  • bærekraftig utvikling av miljøet
  • bioenergi
  • klimaendringer
  • helse
  • handel med mat
  • kvinner i jordbruket

Australia, Canada og USA er blant de landene som står bak kunngjøringen fra prosjektet, men som ikke støtter alle konklusjonene.

Last ned rapporten: "Agriculture at a Crossroads"

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no