Foto: Anita LandFoto: Anita Land

Helseeffekter av økologisk mat

Resultater fra en stor, norsk "Mor og barn"-undersøkelse viser at mye økologisk mat på menyen har betydning for kosthold og helse. Her presenteres tre artikler fra prosjektet.

Sunnere kosthold

Nærmere 64 000 norske, gravide kvinner deltok i en undersøkelse i årene 2002-2007, hvor de ble spurt om kostholdet under svangerskapet. De svarte på hvor mye de spiste og hva de spiste av ulike typer mat. De ble også delt i grupper etter hvor mye økologisk mat de spiste. Resultatene viser at den gruppen som spiste mest økologisk mat også hadde det sunneste kostholdet i form av høyt inntak av frukt og grønt, grovt brød og andre kornprodukter, og lavere inntak av kjøtt, hvitt brød og kaker enn de kvinnene som spiste få eller ingen økologiske produkter. Dette kostholdet medførte også høyere innhold av blant annet fiber, betakaroten og C-vitamin og mindre natrium sammenlignet med kostholdet til de som spiste få eller ingen økoprodukter. Et slikt kosthold er i tråd med de offentlige kostholdsrådene for sunnhet og bærekraft.

Lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning

Mer enn 28 000 kvinner som var gravide med sitt første barn i perioden 2002 til 2008 deltok i undersøkelsen i regi av Folkehelseinstituttet. 5,3 % av disse fikk svangerskapsforgiftning. Årsaken til denne komplikasjonen er ikke kjent, men faktorer som gir økt risiko er de samme som for hjerte-karsykdom. Tidligere undersøkelser har vist at gravides kosthold kan påvirke risikoen for svangerskapsforgiftning.

I undersøkelsen ble kvinner som ofte spiste økologiske grønnsaker sammenlignet med dem som sjelden eller aldri spiste slike grønnsaker i løpet av svangerskapet. Undersøkelsen viste at den første gruppen (8,8 % av de spurte) hadde 21 % lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn de andre.

Disse resultatene presenteres i en artikkel publisert i British Medical Journal Open. Artikkelen inneholder bl.a. noen mulige forklaringer på resultatene for dem som spiste økologiske grønnsaker:

  • Lavere eksponering for kjemiske sprøytemidler
  • Høyere inntak av planters naturlige beskyttelsesstoffer, f.eks antioksidanter
  • Gunstigere tarmflora som gjør kroppen mindre utsatt for betennelser

Folkehelseinstituttet er forsiktige med å trekke konklusjoner om årsaksforhold fra denne typen studier, men sier på sin hjemmeside at funnet er svært interessant fordi dette er en av de første studiene som har undersøkt sammenhengen mellom bruk av økologisk mat og svangeskapsutfall hos en så stor gruppe og hvor det samtidig er tatt hensyn til øvrig kosthold og andre faktorer ved tolking av resultatene.

Lavere risiko for misdannelser

I den samme undersøkelsen har forskerne funnet forskjell i sannsynlighet for å føde gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) mellom dem som spiste økologisk og de som ikke spiste økologisk mat i svangerskapet. Tilstanden oppstår i fosterlivet og kan rettes opp med kirurgi.

Mødre som rapporterte bruk av økologisk mat innen en eller flere av seks matvaregrupper hadde halvert sannsynlighet for å få guttebarn med hypospadi sammenlignet med mødre som rapporterte at de sjelden eller aldri spiste økologfisk mat. Resultatene tyder på at grønnsaker er den matvaregruppen som har størst betydning.

Folkehelseinstituttet påpeker at resultatene må tolkes med varsomhet, blant annet fordi det var få barn med hypospadi i studien. I denne delen av studien deltok mer enn 35 000 mødre. Av disse fikk 74 barn med hypospadi. Studien gir ikke noe klart svar på årsaken til denne forskjellen i sannsynlighet, men artikkelen presenterer flere mulige forklaringer, blant annet forskjell i innhold av plantevernmiddelrester mellom økologisk og konvensjonell dyrket mat. 

Brantsæter, A.L. m.fl. 2016. Organic Food Consumption during Pregnancy and Hypospadias and Cryptorchidism at Birth: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Environ Health Perspect 124:357-364

Torjusen, H. m.fl. 2014. Reduced risk of pre-eclampsia with organic vegetable consumption: results from the prospective Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMJ Open 2014;4(9): e006143

Torjusen, H. m.fl. 2012. Food patterns and dietary quality associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway.BMC Public Health 12:612

Les mer

Bernhoft, A. 2022. Økologisk mat mer næringsrik enn konvensjonell mat. forskersonen.no, 25.12.2022

Conley, J.M. m.fl. 2021. A mixture of 15 phthalates and pesticides below individual chemical no observed adverse effect levels (NOAELs) produces reproductive tract malformations in the male rat. Environment International, Vol. 156, November 2021, 106615

Papadopoulou, E. m.fl. 2019. Diet as a Source of Exposure to Environmental Contaminants for Pregnant Women and Children from Six European Countries. Environmental Health Perspectives 127 (10):107005

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no