Det er få forskningsprosjekter som svarer direkte på spørsmålet om helseeffekter av å spise mat fra ulike driftsmetoder. Foto: DebioDet er få forskningsprosjekter som svarer direkte på spørsmålet om helseeffekter av å spise mat fra ulike driftsmetoder. Foto: Debio

Økologisk mat – kvalitet og helseeffekter

Hva vet vi om kvalitet og helseeffekter av økologisk mat – og hva vet vi ikke? Professor Axel Mie ved Karolinska Institutet har oppsummert eksisterende forskning om dette i en ny vitensyntese.

Slu Økologisk Mat

Få undersøkelser om helse

Siden den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) presenterte sin rapport om forskning på økologisk og konvensjonell mat har det framkommet mer forskning hvor mat fra de to driftsformene sammenlignes. Det er likevel få forskningsprosjekter som svarer direkte på spørsmålet om helseeffekter av å spise mat fra ulike driftsmetoder. Det er mer vanlig – og langt enklere - å bare undersøke innholdet av ønskete og uønskete stoffer i økologisk og konvensjonell mat.

Mer forskning nødvendig

Nå har Sveriges Lantbruksuniversitet utgitt en oppdatert vitensyntese, hvor særlig systematiske revyartikler og store metaanalyser er brukt som utgangspunkt for å diskutere de ulike temaene. Vitensyntesen tar ikke mål av seg å være altomfattende, men har i tillegg til oversiktsstudier også valgt ut noen enkeltstudier for å belyse spesielle tema, gjerne med svensk eller europeisk perspektiv. Forfatterne konkluderer med at forskningen ikke har noe klart svar på om økologisk mat er sunnere enn konvensjonell mat, men at ut fra interessante resultater i enkeltstudier bør det framover legges mer vekt på studier av potensielle helseeffekter hos mennesker av henholdsvis konvensjonell og økologisk mat.

 Mie, A. & M. Wivstad 2015. Organic food – food quality and potential health effects. A review of current knowledge and a discussion of uncertainties. EPOK, Sveriges Lantbruksuniversitet

De viktigste konklusjonene fra vitensyntesen er samlet her:

Salomon, E., A. Mie & K. Ullvén 2015. Är ekologisk mat mer hälsosam? Faktablad, EPOK, Sveriges Lantbruksuniversitet, 4 s.

Les mer

Bernhoft, A. 2022. Økologisk mat mer næringsrik enn konvensjonell mat. forskersonen.no, 25.12.2022

Conley, J.M. m.fl. 2021. A mixture of 15 phthalates and pesticides below individual chemical no observed adverse effect levels (NOAELs) produces reproductive tract malformations in the male rat. Environment International, Vol. 156, November 2021, 106615

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no