PLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita LandPLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita Land

Mer korn til mat

Det daglige brød blir tatt på kornet når NORSØK og Tingvoll Økopark arrangerer temadag om korn tirsdag 26.september.

Torunn Bjerkem og Cecilie Røli fra Gullimunn AS vet mye om baking og bakekvaliteten til ulike kornsorter. Foto: Gullimunn AS
Torunn Bjerkem og Cecilie Røli fra Gullimunn AS vet mye om baking og bakekvaliteten til ulike kornsorter. Foto: Gullimunn AS

Det meste av kornet til Møre og Romsdal blir brukt til å produsere kjøtt og flesk. Hvorfor dyrker vi ikke korn til menneskemat? Kan vi få til mer lokal verdiskaping med utgangspunkt i kornproduksjon? Det er noen av spørsmåla som vil dukke opp når Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK og Tingvoll Økopark arrangerer temadag om korn.

Matkorn i Møre og Romsdal?

Kornbonde- og mangeårig økoansvarlig i Felleskjøpet, Elin Moen, vil snakke om hva som skal til for at en skal kunne dyrke matkorn i Møre og Romsdal og løse utfordringene i verdikjeden. Hun tar spesielt for seg økologisk matkorn.

Urkorn

På Bjerkem i Nord- Trøndelag har de greid det. Sammen med flere andre garder har Bjerkem slått seg sammen om å dyrke, male og selge mel av gamle kornsorter med uovertruffen kvalitet og næringsverdi. Daglig leder Torunn Bjerkem følger produktet fra jord til bord og forteller om bakinga med det økologiske urkornet, som Gullimunn AS selger. I tillegg til Torunn Bjerkem kommer bonde og medeier i Økologisk spesialkorn, Halfdan Svalheim og forteller om bedriften sin. De satser på opprinnelige kornsorter som spelt, emmer, enkorn, svedjerug og landsorter av hvete. De har eget mølleanlegg og er første selskap i Norge godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter.  De arbeider for at bønder og forbrukere skal få tilgang til et mangfold av kornsorter også i fremtiden. Det er en økende etterspørsel blant forbrukerne etter de klassiske kornsortene.

Arrangørene har også invitert Norges fremste ekspert på kornforedling, Åsmund Bjørnstad. Han er en fantastisk formidler av kornets kulturhistorie; blant annet gjennom boka «Vårt daglege brød – kornets kulturhistorie».. Tittelen på hans foredrag er «Urkornet – kva var det og finst det?»

Møre- og Romsdal bør på banen

Målet med dagen er å inspirere til mer dyrking og foredling av matkorn. Vi vet allerede at det er interesse hos bakerier sier initiativtakeren til denne temadagen, Liv Solemdal ved NORSØK. Hun håper å få produsert mer matkorn i Møre- og Romsdal og at det finnes gründere som vil ta ballen videre. Målgruppa for seminaret på Tingvoll er bønder, foredlingsbedrifter, matentusiaster, gründere og andre korninteresserte. Det blir servert lunsj.

 Påmelding til seminaret  finner du her

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no