Img 1589 Naturkjott

Priser

Produsenter kan få merpris for sine økologiske produkter gjennom de ulike omsetningskanalene. Her gis en oversikt over merprisen for ulike produktgrupper.

Merpris for økologisk melk

Tine Norske Meierier hadde som mål at 6 prosent av melken som Tine omsetter skal være økologisk. Merprisen er 75 øre per liter for godkjent økologisk melk for dem som får leveranseavtale med TINE. Produsenter nær TINEs anlegg i Harstad eller som holder til i fjellregionen i Hedmark og Sør-Trøndelag har mulighet til å inngå av leveranseavtaler. Når markedet gir rom for det, tegnes det avtaler med nye økologiske produsenter. Derfor oppfordres alle som vurderer å legge om til økologisk drift til å ta kontakt med TINE, også de utenom områdene rundt Harstad og Røros. Det gis ikke merpris til økologisk geitemelk. Synnøve Finden og Q-melk-meieriene betaler ikke ekstra for økologisk melk.

Merpris for økologisk kjøtt

Nortura har avtaleordning for økologiske slakt. For storfekjøtt kan de nå tegne nye avtaler både med dem som allerede har avtaler og med nye produsenter. For å få avtale kreves medlemsskap i Nortura, Debio-godkjenning og at hele produksjonen leveres til Nortura. For å styre varestrømmen vil slakting på Nortura sine anlegg skje på bestemte dager/uker. Sau, lam og storfe utenom inngått avtale kan fortsatt leveres som økologiske, men avregnes som konvensjonelle slakt.

Merpriser for økologisk kjøtt fra Nortura, levert innenfor inngått avtale:

Øko-pristillegg: Kr 0,50 per kg for alle storfe unntatt kalv, levert innenfor inngått avtale.

Øko-kvalitetstillegg: Gjelder bare ung okse, kastrat, kvige og ung ku levert innenfor inngått avtale, kr 6,50 per kg.

Krav som stilles til slaktet:

- Slaktevekt: fra 200 kg

- Slakteklasse P+ eller bedre 

- Fettgruppe: fra 1  

Sau og lam 
Sau og ungsau: Pristillegg kr 1,00 per kg i uke 1 til 11 og uke 31-48.
Økologisk stjernelam: Pristillegg kr 3,00 per kg i uke 1 til 11 og uke 31-45.

Krav som stilles til slaktet:

- Slaktevekt 15,1 kg og mer

- Slakteklasse O+ eller bedre 

- Fettgruppe: 1+ til og med 3  

Kalv, vær, geit, kje og gris har ikke økologisk varestrøm hos Nortura og gis ikke tillegg i prisen.

 

Det er produsentens ansvar å merke dyrene med Debios slaktemerke. Hvis ikke merkingen er korrekt, blir dyrene slaktet og avregnet som ordinære slakt.

En del private slakterier tar også imot økologiske slakt. Merprisene fra private slakterier vil avvike og variere fra det som er skrevet ovenfor og må sjekkes i hvert enkelt tilfelle. 

Merpris for økologiske egg

Både eggsamvirket (Nortura) og private omsetningsledd tar i mot økologiske egg og betaler en merpris for disse. Det er store prisforskjeller mellom ulike mottakere av økologiske egg.

Nortura gir merpris for størrelse L og M. Merprisen er kr 8,00 - 9,90 - 12,20 per kg, avhengig om en sammenligner med Solegg fra frittgående høner, egg fra frittgående høner eller egg fra høner i miljøinnredning. Gjennomsnittlig merpris til produsent i 2018 var kr 9,54 over prisen på konvnsjonelle egg i størrelse M og L fra frittgående høner.

Merpris for økologisk korn, erter og bønner

Flere møller tar nå i mot økologisk fôrkorn, matkorn, erter og bønner. Prisfastsettelsen for økologisk korn tar utgangspunkt i lokal prisfastsettelse for konvensjonell vare med et pristillegg for økologisk korn. All leveranse av økologisk korn må være avtalt på forhånd. Merpris varierer fra mølle til mølle.

Felleskjøpet Agri på Østlandet og i Trøndelag utbetaler følgende økotillegg for sesongen 2019/2020, merpris per kg:
 Spelthvete, fôrkvalitet kr 0,80
 Bygg, mathvete, fôrhvete kr 1,40
 Spelthvete, matkvalitet kr 4,25
 Fôrrug, havre, erter kr 1,20
 Matrug kr 1,00
Rughvete, åkerbønner og oljefrø kr 1,30

 

For Strand Unikorn avd. Storhamar gjelder de samme prisene.

Merpris for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær

Merprisen for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær vil variere gjennom året avhengig av tilførsler, marked osv. I 2018 var gjennomsnittlig merpris per kg til produsent kr 4,56 for potet, kr 7,54 for gulrot og kr 5,43 for epler.

Merkostnader for driftsmidler

Økologisk kraftfôr
Merkostnaden for økologisk kraftfôr varierer med markedstilgangen og prisen på økologisk korn gjennom året. Gradvis har de ulike kraftfôrslagene fått prisdifferanser som ligger jevnere opp mot hverandre, og i juni 2019 var merkostnadene for kraftfôr til drøvtyggere, fjørfe og svin omtrent 1,85 kr per kg (variasjon 1,40 - 2,35 kr), avhengig av leverandør og type fôr.
 
Andre driftsmidler i økologisk drift
Alle godkjente økologiske driftsmidler er tillatt. På Debios hjemmeside finnes en oversikt over tillatte driftsmidler. Dette driftsmiddelregisteret inneholder både driftsmidler som er økologisk godkjent og konvensjonelle driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon.  

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no