Halfdan Lie Svalheim driver gården Nordre Lie i bygda Efteløt i Kongsberg, med 200 mål egen jord. I tillegg leier han 750 mål. . Foto: Andreas WinterHalfdan Lie Svalheim driver gården Nordre Lie i bygda Efteløt i Kongsberg, med 200 mål egen jord. I tillegg leier han 750 mål. . Foto: Andreas Winter

Ta vare på jordstrukturen

– De vanlige kornslaga passet dårlig til økologisk dyrking, forteller Halfdan Lie Svalheim fra Kongsberg i dette intervjuet. Derfor gikk han over til å dyrke spelt, svedjerug og emmer.

Lie Svalheim har drevet gården siden 1987 og la om til økologisk i 2001. Gården har vært i familien i generasjoner, og sønnen Jostein Svalheim er også involvert i drifta i sesongen. De planlegger å starte gårdsmalteri i 2017. . Foto: Privat
Lie Svalheim har drevet gården siden 1987 og la om til økologisk i 2001. Gården har vært i familien i generasjoner, og sønnen Jostein Svalheim er også involvert i drifta i sesongen. De planlegger å starte gårdsmalteri i 2017. . Foto: Privat

Med husdyrløs kornproduksjon, er det særlig viktig å ta vare på jordstrukturen, sier #Inspirasjonsbonde Halfdan Lie Svalheim. Det er god agronomi og gjelder for både økologisk og konvensjonell dyrking.

– Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift?
Jeg ønsket å drive mer miljøvennlig og i pakt med naturen. Og så ønsket jeg å få en ny dimensjon med agronomiske utfordringer inn i driften.

Satser på spesialkorn


– Kan du fortelle litt om produksjonen på gården?
I begynnelsen etter omleggingen produserte jeg vanlige kornsorter og hadde ammeku. Men jeg fant fort ut at de tradisjonelle kornsortene passet dårlig i økologisk dyrking; de var korte og hadde høye krav til næringstilførsel. Derfor gikk jeg over til spelt og andre gamle sorter som svedjerug og emmer, som vi foredler i et nettverk av økologiske bønder. Vi har satset på vår egen mølle, under navnet Økologisk Spesialkorn AS.

Legger om leieareal

– Har du noen planer om å legge om mer til økologisk?
Hele gården Lie, med 200 mål innmark, drives økologisk. I dag dyrker vi kun korn og gras på gården, og så har vi har noen griser i sommerhalvåret.
Vi leier i tillegg en del jord. Deler av det leide arealet er lagt om til økologisk og noe drives konvensjonelt, men vi satser på gradvis å legge om mer av leiearealet etter hvert.

God jordstruktur er viktig

– Er det noen utfordringer som økologisk driftbyr spesielt på?
Rotugras er en utfordring i økologisk korndyrking. Og så kan det være vanskelig å optimalisere næringstilførselen på enkelte jordarter, spesielt på siltholdig sandjord.

– Ser du noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder også ville hatt god nytte av?
De bør være mer oppmerksomme på å unngå jordpakking. Det kan for eksempel løses ved å legge opp kjøreveier i åkeren.
Også konvensjonelle bønder kan ta i bruk god agronomi med vekstskifter og flere bør nok være mer obs på jordstruktur generelt, mener kornbonde Halfdan Lie Svalheim.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no