Anita Land 9796

Tingvoll Økopark åpna

Mark i låven og ulv i trappa. Det er noe av det den nye Økoparken på Tingvoll gard kan tilby. 

I traktorparken for de minste finner vi gråtass. Foto: Anita Land
I traktorparken for de minste finner vi gråtass. Foto: Anita Land

- For oss som arbeider med forsking og utvikling innen økologisk landbruk blir dette en unik formidlingsarena, sa leder i NORSØK Turid Strøm under åpninga av Tingvoll Økopark. Hun håper mange vil ta seg en tur ned i jorda til markens rike.

Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, har en stor eierandel i den nye opplevelsesparken. Den er åpen for publikum fram til 31. oktober på torsdager, fredager, lørdager og søndager fra klokka 12 til 17.

Du kan oppleve «Reisen i jorda», kafé i den tidligere møkkakjelleren, utstilling av Tingvollulven, traktorpark for de minste og mye mer i den store gamle låven på Tingvoll gard. Med Økoparken følger også et stort uteområde med ulike dyr som griser, geiter, sauer, høner, hester og kaniner, en økologisk visningshage og en klatrepark.

Mark, mikroliv og ulv

Dette er galskap satt i system, sa varaordfører i fylket, Gunn Berit Gjerde, som etterlyste flere slike prosjekt i Møre og Romsdal. Hun var tydelig imponert over hva de har fått til på Tingvoll. Sammen med fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik overrakte hun et flott kunstverk og blomster til parken.

Det er meitemarken som er den store stjerna i parken. Den er viktig for jordas fruktbarhet og jordbruket og menneskene. I Tingvoll Økopark har en greid å gjøre marken og livet i jorda til en lærerik opplevelse for store og små. Liggekinoen med en animasjonsfilm, der en får møte jordorganismene, er ett eksempel. Meitemarkteateret et annet. Parken gir også en innføring i fakta og myter om marken. Deretter kan besøkende oppleve mange smådyr, både levende, i bilder og modeller, dyr som er viktige i økosystemene. Hvordan mikroorganismene virker blir en til slutt vitne til i kjelleren, der en ser hvordan disse organismene går løs på maten når den blir stående. Fascinerende og lærerikt.

Turen gir også et møte med levende bier i en bikube, trygt plassert i monter.

I låven møter en også på Tingvollulven. Ulven som tok rundt to hundre sauer i Tingvoll i 1992 og som måtte bøte med livet.

I Tingvoll Økopark har de liggekinoen med en animasjonsfilm, der en får møte jordorganismene.
I Tingvoll Økopark har de liggekinoen med en animasjonsfilm, der en får møte jordorganismene.

Spleiselag

Etableringa av senteret har kosta rundt 25-26 millioner kroner og dette hadde ikke vært mulig uten et stort spleiselag.

De som har vært med i spleiselaget i etableringa av Tingvoll Økopark er Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Landbruks- og matdepartementet, NORSØK, Sparebank 1 Nordvest, Gjøco, Grieg Foundation, Eikmaskin, Felleskjøpet, Nortura, Surnadal kommune, NEAS, i tillegg til flotte gaver og gode tilbud fra lokale bedrifter. Det er også lagt ned et stort dugnadsarbeid.

-Vi er svært fornøyd med etableringa av opplevelsene i låven, og håper mange vil besøke Tingvoll Økopark. sier Turid Strøm, daglig leder i NORSØK.

Forsker ved NORSØK, Reidun Pommeresche har faglig konsulent for "Reisen i jorda" i Tingvoll Økopark. Foto: Anita Land
Forsker ved NORSØK, Reidun Pommeresche har faglig konsulent for "Reisen i jorda" i Tingvoll Økopark. Foto: Anita Land

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no