FokholFoto: Anita Land

Andelslandbruket som økologisk spydspiss

Andelslandbruk ivaretar og fremmer miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell bærekraft og verdiskaping. Dette er en av konklusjonene i en rapport fra Telemarksforsking.

Rapport Økologisk Spydspiss

Spørreundersøkelse

Antall andelslandbruk øker i Norge. Interessen for å bli andelshaver er stor blant forbrukere. Alle andelslandbrukene i Norge drives økologisk, og målet med prosjektet har vært å se på hvilken betydning denne type landbruk kan ha i å fremme kunnskap om og økt forbruk av økologisk mat.

I prosjektet ved Telemarksforsking ble fem norske andelsgårder undersøkt, i tillegg har 450 andelshavere ved sju andelsgårder svart på spørsmål. I rapporten sammenlignes dessuten norsk andelslandbruk med praksis og erfaringer fra andelsgårder i USA og England. Forfatteren konkluderer med at andelslandbrukenes kunnskap og erfaringer om formidling, samarbeid og endringsprosesser bør komme flere til gode enn de involverte, for i større grad bli del av en bærekraftig utvikling på lokalt nivå.

Hvitsand, C. 2014. Økologisk spydspiss: Andelslandbrukets rolle i å fremme bioøkonomi, og økt kunnskap om og forbruk av økologisk mat.TF-rapport nr. 341, 2014

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no