Beiting etter agroøkologiske prinsipper kan føre til økt biodiversitet og karbonlagring. Foto: Anita LandBeiting etter agroøkologiske prinsipper kan føre til økt biodiversitet og karbonlagring. Foto: Anita Land

Beiting og mjølkerobot mulig å kombinere

I økologisk mjølkeproduksjon skal dyra ut på beite om sommeren. Samtidig er det stadig flere økomjølkprodusenter som installerer mjølkerobot. Det svenske Jordbruksverket har gitt ut et hefte om hvordan dette kan kombineres.

Publikasjon Mjølkerobot Og Beiting

For å lykkes med robotmelking må en tenke gjennom hele produksjonsopplegget, bla. fôring, beitesystemet, kutrafikken til og fra beite, adferden til kyrne og dyrevelferden generelt. For selve roboten anbefaler forfatteren av heftet å optimere og differensiere melkingsfrekvensen for hver enkelt ku ut fra ytelsesnivå; jo mindre melk, jo færre melkinger per døgn.  

I heftet gis det forslag til løsninger på blant annet tilleggsfôring, beitesystemer, drivveier, tilgang på drikkevann og beitekvalitet.

Innholdet bygger på både forskning og praktiske erfaringer gjort i Sverige.

Johansson, B. 2019. Bra betesdrift med automatisk mjölkning i ekologisk produktion. Jordbruksverket, Jordbruksinfomation 5 -2019

Les mer

Livenengen, M. B. 2020. - Nær det ideelle beitetinnlandet.nlr.no, 25.11.2020

Sommerseth, J.K. 2020. Bruk av beite sen sommer og høst. Buskap nr. 5, 2020

Sundet, H. 2023. Beiter som blir bedre år for år. NLR Østafjells, 9.6.2023

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no