Nettside for
økologisk landbruk
Studier som tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Foto: Anita LandStudier som tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Foto: Anita Land

Beiting og mjølkerobot mulig å kombinere

I økologisk mjølkeproduksjon skal dyra ut på beite om sommeren. Samtidig er det stadig flere økomjølkprodusenter som installerer mjølkerobot. Det svenske Jordbruksverket har gitt ut et hefte om hvordan dette kan kombineres. 

Publikasjon Mjølkerobot Og Beiting

For å lykkes med robotmelking må en tenke gjennom hele produksjonsopplegget, bla. fôring, beitesystemet, kutrafikken til og fra beite, adferden til kyrne og dyrevelferden generelt. For selve roboten anbefaler forfatteren av heftet å optimere og differensiere melkingsfrekvensen for hver enkelt ku ut fra ytelsesnivå; jo mindre melk, jo færre melkinger per døgn.  

I heftet gis det forslag til løsninger på blant annet tilleggsfôring, beitesystemer, drivveier, tilgang på drikkevann og beitekvalitet.

Innholdet bygger på både forskning og praktiske erfaringer gjort i Sverige.

Johansson, B. 2019. Bra betesdrift med automatisk mjölkning i ekologisk produktion. Jordbruksverket, Jordbruksinfomation 5 -2019

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no