Foto: Hanne Iren DahlenFoto: Hanne Iren Dahlen

Dyrking av økologisk asparges

Dyrking av økologisk asparges er mulig også i Norden. Mye av stoffet i den svenske dyrkingsveilederen "Ekologisk odling av sparris" er aktuelt for dyrking i Norge.

Asparges har trolig vært dyrket i Norge i ca. 400 år. Det dyrkes noe asparges for salg i jordbruksområder med godt klima i Sør-Norge. Klimamessig er fullt mulig å dyrke denne veksten også andre steder i landet, allerede på 1700-tallet ble den dyrket flere steder i Trøndelag. Asparges er arbeidskrevende og mye er fortsatt usikkert ved dyrkinga. Dyrking så langt mot nord har imidlertid fordeler mht. skadegjørere sammenlignet med aspargesdyrking lenger sør.

Landbruksrådgiver Kirsten Jensen i Länsstyrelsen for Västra Götaland har sammenstilt en dyrkingsveiledning for asparges. Innholdet bygger på erfaringer fra dyrking i Sør-Sverige, Gotland og Nord-Tyskland. Veiledningen er fra 2003 og nye sorter har kommet til seinere.

Jensen, K. 2003. Ekologisk odling av sparris. Länsstyrelsen Västra Götaland

Les mer

 

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no