Jordbærrabarbra en mild og velsmakende rabrabra. Foto: Anita LandJordbærrabarbra en mild og velsmakende rabrabra. Foto: Anita Land

Dyrking av rabarbra

Rabarbra trives på de fleste steder i landet. Planta har vært dyrket her til lands i mer enn 150 år.

Bioforsk (nå NIBIO) har utgitt et temahefte om rabarbra. Som det går fram av tittelen, inneholder heftet en litteraturoversikt med vekt på innhold av eplesyre og oksalsyre. Men heftet inneholder også en grundig dyrkingsveiledning for rabarbra, som bla. omfatter krav til jord, sortsbeskrivelser, etablering, gjødsling, stell og høsting. 

Rørosmeieriet trenger økologisk dyrket rabarbra til noen av sine produkter, helst dyrket lokalt. Norsk Landbruksrådgiving i Innlandet startet i 2023 et lite prosjekt for å samle kunnskap om dyrking av rabarbra, bla. gjennom å utføre registreringer i etablerte felt. De har  også anlagt enkle prøvefelt, hvor bla. ulike etableringsmetoder blir undersøkt. 

Det er mulig å kjøpe økologisk rabarbra til egen dyrking bla. fra Solhatt økologisk hagebrukRandesund Hagesenter og de Haas Gartneri.

Børtnes, G. 2010. Rabarbra. Eit litteraturoversyn med vekt på innhald av eplesyre og oksalsyre. Bioforsk TEMA nr. 7, 2010

Les mer

Bysveen, K. Rabarbradyrking i Nord-Østerdal. nlr.no, 29.4.2024

Henriksen, K. & G. Bjørn 2004. Dyrkning af rabarber. Grøn Viden, Havebrug nr. 158, 2004. Danmarks JordbrugsForskning

Jensen, K. 2013. Ekologisk odling av rabarber. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2013:90

Kjelsvik, M.N. 2024. Ursorten: Vossakvann. renmat.no, 28.5.2024

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no