Men trenger ikke å dyrke tropiske vekster for å få noe som napper i smaksløkene. Pepperot er en aromatisk tradisjonsvekst som ikke er så vanlig å dyrke lenger  . Foto: Anna Reg (CC BY-SA 3.0)Men trenger ikke å dyrke tropiske vekster for å få noe som napper i smaksløkene. Pepperot er en aromatisk tradisjonsvekst som ikke er så vanlig å dyrke lenger . Foto: Anna Reg (CC BY-SA 3.0)

Dyrkingsveiledning for pepperrot

Pepperrot har vært dyrket i Sverige siden middelalderen. Hushållningssälskapet i Halland har gitt ut en dyrkingsveiledning om pepperrot.

Trykk på bildet og les hele veiledningen
Trykk på bildet og les hele veiledningen

Dyrking av pepperrot krever mye manuelt arbeid. Etter planting av vegetative rotbiter om våren må røttene pusses og plantes om etter St. Hans. Pepperrot har lang vekstsesong, og innhøsting skjer så seint som mulig. De minste røttene kan lagres til bruk året etter.

Den svenske dyrkingsveiledningen er ikke spesielt rettet mot økologisk dyrking, men gir god veiledning også til slik dyrking. Før en starter med økologisk dyrking av pepperrot er det viktig at arealet er fritt for rotugras og at jordas næringstilstand er god. I tillegg er det viktig å etablere et tilpasset vekstskifte, ikke minst ut fra at pepperrot tilhører korsblomstfamilien.  

Pepperrot-dyrking har lang tradisjon i Sør-Sverige. I områder som Halland, sør for Göteborg, var det for 70 år siden langt flere enn nå som dyrket denne veksten. Nå er det bare en håndfull produsenter igjen i dette området. Dyrkingsveiledningen er et resultat av et arbeid i Hushållningssällskapet for å videreføre dyrkingskunnskap og resultater fra foredling og tidligere forsøk.

Almqvist, A.-C. 2022. Odling av pepparrot, Armoracia rusticana. Hushållningssällskapet Halland

Les mer

Dyrke pepperrot? Her er noen råd og fakta på veien. hageglede.no

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no