LITE UTBREDT I NORGE: Flerårige vekster som Prærieløk (bildet) er et relativt ubeskrevet blad for yrkesdyrkere i Norge, på tross av mange fordeler. Foto: Kirsty McKinnonLITE UTBREDT I NORGE: Flerårige vekster som Prærieløk (bildet) er et relativt ubeskrevet blad for yrkesdyrkere i Norge, på tross av mange fordeler. Foto: Kirsty McKinnon

Dyrking av flerårige grønnsaker

Flerårige grønnsaker er klimasmarte, næringstette og kan høstes tidlig og flere ganger per sesong. Men det tar lengre tid å etablere disse kulturene. I en svensk rapport kan dyrkere få tips om hvilke arter som egner seg for yrkesdyrkere.

Flerårige grønnsaker er relativt ukjente for yrkesdyrkere i Norge, men slike grønnsaker har mange fordeler sammenlignet med ettårige. De flerårige grønnsakene forlenger sesongen ettersom de begynner å vokse tidlig i sesongen og kan høstes allerede i mai. Dyrkingssystemer med flerårige avlinger er klimasmarte fordi de etter etablering krever mindre eller ingen jordarbeiding og har lavere vanningsbehov. De bidrar også til biologisk mangfold under og over bakken.

Toppløk Og Svartrot Foto Kirsty Mc Kinnon
Toppløk og svartrot. Foto: Kirsty McKinnon

Pilotprosjekt

I et svensk pilotprosjekt ble et utvalg arter av flerårige grønnsaker dyrket og evaluert gjennom to sesonger (2020-2021). Grønnsakene ble dyrket økologisk av erfarne bønder på fire gårder i Sörmland. Sortene ble vurdert ut fra kriteriene hardhet, smak, produktivitet, lagringsevne, ugraskonkurrerende evne, risiko for at avlingen sprer seg som ugras, motstandsdyktighet mot skadegjørere og etterspørsel. Rapporten tar for seg sortsbeskrivelser, dyrkingsmetoder, skadedyr og sykdommer og dyrkeres vurderinger av de flerårige grønnsakene.

Mangelen på etablerte yrkesdyrkere av flerårige grønnsaker kan delvis skyldes at det tar lang tid å etablere vekstene, noe som medfører en høyere økonomisk risiko. Resultatene fra pilotprosjektet gir et grunnlag som profesjonelle dyrkere kan bruke for å bestemme hvilke grønnsaker som egner seg best for deres dyrking.

Fordeler Og Ulemper Med Flerårige Grønnsaker

Lovende arter

Artene som er listet opp nedenfor ble i studien vurdert som godt egnet for profesjonell dyrking og/eller hobbydyrking. Noen av artene som var med i forsøket må dyrkes mer enn to vekstsesonger for å bli vurdert skikkelig, da de krever lang tid til etablering før produksjonen kan starte.

 • Amarantfamilien
  • Stolt Henrik, Blitum bonus-henricus
  • Stjernemelde / rankespinat, Hablitzia tamnoides
 • Løkfamilien
  • Pipeløk, Allium fistulosum
  • Luftløk / toppløk, Allium x proliferum
  • Kantløk, Allium senescens
  • Kinaløk / kinesisk gressløk, Allium tuberosum
  • Ramsløk, Allium ursinum
 • Skjermplantefamilien
  • Fennikel, Foeniculum vulgare
  • Løpstikke, Levisticum officinale
  • Strandkjeks, Ligusticum scothicum
  • Spansk kjørvel, Myrrhis odorata
 • Aloefamilien
  • Daglilje, Hemerocallis sp.
 • Kurvplantefamilien
  • Svartrot, Scorzonera hispanica
 • Korsblomstfamilien
  • Steinsennep / vill ruccola, Diplotaxis tenuifolia
  • Strandkål, Krambe maritima
 • Nellikfamilien
  • Engsmelle, Silene vulgaris
 • Kildeurtfamilien
  • Sibirportulakk, Claytonia sibirica
 • Slireknefamilien
  • Rynkesyre, Rumex rugosus
  • Skjoldsyre, Rumex scutatus
 • Rubladfamilien
  • Østersurt, Mertensia maritima ssp. asiatica (simplicissima)
Løpstikke og pipeløk. Foto: Kirsty McKinnon
Løpstikke og pipeløk. Foto: Kirsty McKinnon

Les mer

Johansson, E. m.fl. 2023. Odlingsbeskrivningar. Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning. Skillebyholm. perennagronsaker.se

Johansson, E., B. Lefevre, M. Schreiber, K. Sjöstedt, R. Tidblom &  A. Sjöberg 2022. Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion. Stiftelsen Skillebyholms odlingar. Journalnr: 2018-3386

Länsstyrelsen i Uppsala län 2022. Kjell, Ylwa och Demonstrationsodlingen. Dyrking av flerårige vekster og flerårige dyrkingssystem.

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no