Nettside for
økologisk landbruk
Img 0090 Eple

Epledyrking

Småskrift om epledyrking.

Småskrift Eple

I økologisk epledyrking brukes ikke lettløselig kunstgjødsel. Epletrærne gjødsles med kompost, husdyrgjødsel eller grønngjødsel. Dette er organisk gjødsel som først omdannes i jorda, før trærne kan ta opp næringa. For å kontrollere angrep av skadedyr og sykdommer brukes først og fremst forebyggende tiltak. Friske grunnstammer, motstandsdyktige sorter, luftig plassering av frukttrærne, kalking og grøfting og stort biologisk mangfold i og rundt frukthagen er slike tiltak. Fruktdyrkeren legger dessuten til rette for at nyttedyr som edderkopper,saksedyr, marihøne, blåmeis og flaggermus skal trives i hagen. Disse lever av skadedyr. 

Oppstår det skade, kan direkte tiltak, som bruk av biologiske sprøytemidler være nødvendig. I Norge er det også tillatt i økologisk dyrking å sprøyte med grunnstoffet svovel.

>> Last ned småskrift om økologisk epledyrking 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no