Img 0090 Eple

Epledyrking

Småskrift om epledyrking.

Småskrift Eple

I økologisk epledyrking brukes ikke lettløselig kunstgjødsel. Epletrærne gjødsles med kompost, husdyrgjødsel eller grønngjødsel. Dette er organisk gjødsel som først omdannes i jorda, før trærne kan ta opp næringa. For å kontrollere angrep av skadedyr og sykdommer brukes først og fremst forebyggende tiltak. Friske grunnstammer, motstandsdyktige sorter, luftig plassering av frukttrærne, kalking og grøfting og stort biologisk mangfold i og rundt frukthagen er slike tiltak. Fruktdyrkeren legger dessuten til rette for at nyttedyr som edderkopper,saksedyr, marihøne, blåmeis og flaggermus skal trives i hagen. Disse lever av skadedyr. 

Oppstår det skade, kan direkte tiltak, som bruk av biologiske sprøytemidler være nødvendig. I Norge er det også tillatt i økologisk dyrking å sprøyte med grunnstoffet svovel.

>> Last ned småskrift om økologisk epledyrking 

Les mer

Rein, A. 1996. Skader på epler før høsting. Enkel bestemmelsesnøkkel for kontroll av økonomiske skadeterskler, prognoser og varsler. Agro inform AS

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no