Biodynamiske produkter som druer kan ha større mengder gunstige stoffer som fenoler, askorbinsyre og gode fettsyrer i forhold til andre produkter. Foto: Stafano Lubiana Biodynamiske produkter som druer kan ha større mengder gunstige stoffer som fenoler, askorbinsyre og gode fettsyrer i forhold til andre produkter. Foto: Stafano Lubiana

Forskning på biodynamisk mat og jordbruk

Jordhelse, effekt av biodynamiske preparater, matkvalitet og vindrueproduksjon er de vanligste temaene i forskningen som er gjennomgått i en artikkel om forskning i biodynamisk jordbruk. Forskningen viser positive effekter av den biodynamiske driftsformen på jord og produkter.

Open Agriculture
Trykk på bildet og les artikkelen i sin helhet

Artikkelen starter med en kort oversikt over historikk og status for den biodynamiske driftsformen. Globalt driver nå mer enn 5 500 bønder biodynamisk, og mange forbrukere kjøper produkter fra slik drift. Parallelt med praktisk drift har det også vært drevet forsøk og forskning, både med vanlige naturvitenskapelige metoder, men også ved å utvikle nye metoder. Artikkelen gir en kort oversikt over slike forskningsmetoder.

Artikkelen gjennomgår i alt 86 vitenskapelige artikler som er publisert mellom 2006 og 2017. Det meste av forskningen er utført i Europa. Det årlige antallet artikler som har blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter om forskning innen biodynamisk jordbruk har økt i denne perioden.

Forskningen på jordkvalitet og jordhelse er ofte gjort i form av sammenligninger mellom konvensjonell, vanlig økologisk og biodynamisk drevet jord og flere av studiene er gjort på jord i langvarige forsøksfelt i Sveits og Tyskland. Jorda som drives biodynamisk tilføres husdyrgjødsel i form av kompost tilsatt biodynamiske preparater. Biodynamisk drift fremmer innholdet av stabilt organisk materiale i jorda og gir mye jordliv i disse forsøkene.

Flere av studiene som ble gjennomgått viste at biodynamiske produkter hadde høyere innhold av positive ingredienser enn produkter fra konvensjonell og/eller vanlig økologisk drift, bla. fenoler, askorbinsyre og gunstige fettsyrer. Dette gjaldt også druer brukt til vinproduksjon. Noen studier fant at det var mulig å skille vin fra druer dyrket biodynamisk og vin fra druer dyrket økologisk i sensoriske tester. Forskerne konkluderer med at bruken av biodynamiske preparater har hatt effekt på disse forskjellene.

Artikkelen avsluttes med en konklusjon om at utvikling av egnede forskningsmetoder og utforming av forsøk for å kunne studere helhetlige sammenhenger er en stor utfordring for framtidig forskning på biodynamisk jordbruk.

Brock, C., U. Geier, R. Greiner, M. Olbrich-Majer & J. Fritz 2019. Research in biodynamic food and farming – a review. Open Agriculture 2019; 4:743-757

Les mer

Biodynamic Demeter Alliance: Søkeportal for 120 publikasjoner om forskning innen biodynamisk jordbruk

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no