PLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita LandPLØYE ELLER IKKE PLØYE: Redusert jordarbeiding kan være gunstig for jordkvalitet og tilpasning til klimaendringer. Imidlertid kan metodens rolle i reduksjon av klimagasser være overvurdert. Foto: Anita Land

Fosfor i søkelyset

Råstoff til fosforgjødsel er en begrenset ressurs og må i framtida resirkuleres i mye større grad. Rapporten "Fosforvarselet" gir en god oversikt over status for det viktige plantenæringsstoffet.  

Fosforvarselet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Støttekomiteen for Vest-Sahara har utgitt rapporten «Fosforvarselet». I presentasjonen av rapporten sier Småbrukarlaget på sine nettsider: «Sett i lys av hvor avgjørende fosfor er for verdens matvareproduksjon, er det bemerkelsesverdig at det er et såpass lite kjent tema i Norge.»

Rapporten gir en innføring i situasjonen for fosforutvinning, gjødselbehov og muligheter for resirkulering. Marokko har verdens største reserver av fosfatstein, noe av dette fins i okkupert område i Vest-Sahara. Dette, sammen med økende priser på fosforgjødsel, gjør spørsmål om fosfor til storpolitikk. Rapporten er utgitt med støtte fra NORAD.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no