Forsøket viste at søyene foretrakk tett gulv fremfor drenerende gulv ved at de sto, gikk og lå mer på tett gulv enn drenerende gulv gjennom hele forsøket. Foto: Anita LandForsøket viste at søyene foretrakk tett gulv fremfor drenerende gulv ved at de sto, gikk og lå mer på tett gulv enn drenerende gulv gjennom hele forsøket. Foto: Anita Land

Gulvunderlag til økologiske sauer

Ved implementering i Norge av endringene i økologireglene som EU innførte i 2009, endres reglene for gulv til økologiske sauer. Det betyr at 50 % av gulvarealet skal være tett. Forskere i NIBIO har undersøkt hva slags gulv sauene foretrekker gjennom en litteraturgjennomgang og et praktisk forsøk i fjøset på Tjøtta.

Forskerne ved Tjøtta har oppsummert hva som fins av forskningsresultater om hva slags gulv sauer foretrekker. På bakgrunn av dette har de vurdert ulike praktiske løsninger som kan være aktuelle i forbindelse med de nye reglene som vil bli innført. Gulvets varmetekniske egenskaper har relativt stor innvirkning på sauens velferd og utredningen konkluderer med at nyklipte dyr viser en klar preferanse for liggeunderlag med lav varmeledningsevne i innefôringsperioden. Forskerne påpeker at liggepaller av tre eller gummimatter langs veggene kan være gode løsninger. Andre forsøk og praktiske erfaringer viser at sau foretrekker å ligge inntil vegg eller gjerde.

Det har også vært utført et forsøk med 30 unge søyer i forsøksfjøset på Tjøtta. Totalt fem golvtyper ble testet på søyene ved lave temperaturer. I et valgforsøk fikk de velge mellom kompositt, strekkmetall, plastspaltegulv, tett gulv av tre og tett gulv av gummimatte. Adferd, varmetap og overflatetemperatur på dyr og gulv ble registrert.

Resultatene er gjengitt i en masteroppgave fra NMBU. Forsøket viste at søyene foretrakk tett gulv fremfor drenerende gulv ved at de sto, gikk og lå mer på tett gulv enn drenerende gulv gjennom hele forsøket. Liggetid i hver av de ulike bingene viste at søyene lå signifikant mer på tregulv og gummimatte fremfor strekkmetall, kompositt og plastspaltegulv.

 Kunnskap og erfaringer fra disse prosjektene vil være nyttige når det skal utarbeides forslag til nye løsninger til gulv i økologiske sauefjøs. 

Les mer

Sørheim, K.M. m.fl. 2017. Tett liggeareal til økologisk sau. Praktiske fjøsløsninger. NORSØK Rapport nr. 12, 2017

 

 

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no