Bilde 13 Jorddekke Kmc

Hvorfor bruke kunstgjødsel når du kan bruke gras?

I Økologisk drift med lite eller ingen tilgang på husdyrgjødsel er det aktuelt bruke planter som gjødsel, såkalt grønngjødsel.

Dette småskriftet omhandler hvordan plantemateriale kan brukes som grønngjødsel i form av jorddekke. Særlig er jorddekke aktuelt ved dyrking av grønnsaker.

McKinnon, K. & Løes, A.-K. 2005. Planter som jorddekke - gjødsling og plantevern

Planter Som Jorddekke

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no