SalatForbrukerne kan påvirke klimagassutslippene sine gjennom kostholdet. Foto: Anita Land

Klimagassutslipp fra økologisk produserte varer

Animalske matvarer bidrar med høyere utslipp av klimagasser enn vegetabilsk mat. Økologisk mat gir reduserte utslipp.

Kostholdet har betydning

Animalske matvarer som melk bidrar med over dobbelt så høye klimagassutslipp, og kjøtt med 15 ganger så høye klimagassutslipp som vegetabilske matvarer. Dette skyldes at mye energi tapes når gras og proteiner omsettes i vomma på kua. 

Økologisk produserte varer har generelt lavere CO2-utslipp enn tilsvarende konvensjonelt produserte, men samtidig er arealforbruket høyere i økologisk drift. Forbrukerne kan påvirke klimagassutslippene sine gjennom kostholdet.

Dette er noen av konklusjonene i en artikkel fra et norsk forskningsprosjekt, skrevet av Karen Refsgaard (NILF), Helge Berglann (NILF) og Håvard Bergsdal (MiSA).

Les hele artikkelen: Klimagassutslipp fra mat - kast mindre, reduser kjøttforbruket, spis mer økologisk og sykle til butikken

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no