Løvetann formerer seg med frø. Foto: Anita LandLøvetann formerer seg med frø. Foto: Anita Land

Korsmos ugrashage - mange gode illustrasjoner

Korsmos ugrashage gir digital tilgang til et utvalg av ´Korsmos ugrasplansjer´, supplert med nye fotografier av ugrasarter.

Korsmos ugrashage gir digital tilgang til et utvalg av ’Korsmos ugrasplansjer’, supplert med nye fotografier av ugrasarter. Korsmos ugrashage er også en besøkshage/plantesamling med ugrasarter ved NIBIO, Divisjon bioteknologi og plantehelse på Ås. 

Plansjeverket til Korsmo
Arbeidet med ugrasplansjene pågikk over 25 år, fra 1913 til 1938. Kunstmaleren Knut Quelprud (signatur K.Q.) og tegneren Sara Mørk (S.M.) tegnet og malte artene etter Korsmos anvisninger. 

Digitalisering av plansjeverket og utarbeidelse av web-sidene
Som utgangspunkt for websidene om ugrasartene, har Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana besørget avfotografering av gode papirkopier av plansjene, på oppdrag fra NIBIO. Denne digitaliseringen ansees som en måte å bevare plansjene på for framtiden. På grunnlag av de digitale plansjene er websidebildene produsert med lavere oppløsning. Av viktige detaljer, for eksempel frøplanter og rotbiter, er det laget egne utsnitt. I tillegg har medarbeidere ved NIBIO tatt egne ugrasfotografier. Svart-hvit-silhuetter av frøplanter og rosetter stammer fra ugrasherbarier til tidligere studenter ved NMBU.

Under oppbyggingen av ugraswebsidene, blir det også utarbeidet tekster, senere også en engelsk versjon, med bl.a. beskrivelse av skadelige og nyttige egenskaper til planteartene i hagen, også sett i kulturelt og historisk perspektiv.

Rettighetene til plansjene forvaltes av NIBIO etter avtale med Korsmos familie. 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no