Økoforbruket i Danmark er generelt høyere enn i resten av de nordiske landene. Foto: Anita LandØkoforbruket i Danmark er generelt høyere enn i resten av de nordiske landene. Foto: Anita Land

Økologisk forbruk og marked i Danmark

Den økologiske forbrukeren er identifisert i dansk forskningsprosjekt.

Flere veier til forbrukerne

I prosjektet ble rundt 1 000 forbrukere ble spurt om sine preferanser når de handler matvarer. Forskere fulgte 18 av forbrukerne med på handel, og registrerte valgene de gjorde. Prosjektet beskriver utviklingen av det økologiske markedet i Danmark, og har dels fokus på frukt og grønt og dels på eggproduksjon.

Forbrukerne er i utgangspunkt enten positivt eller negativt innstilt overfor økologi. Videre kan de positive, som kjøper 87 %  av økoproduktene, deles i tre grupper: De positivt overbeviste, de positivt matengasjerte, de positivt tilbudsorienterte. Gruppene har stor lojalitet til økomerket og er stabile i valgene sine, i motsetning til undersøkelser om andre produkter og merker. Pressens kobling av økologi og sunnhet, eller nyheter om pesticidrester i mat, kan likevel spores i forbruksvalg etterpå. 

Samtidig ble det skilt mellom forbrukere med fokus på enten holdning eller produkt. Produktorienterte har flere ulike motiver for valgene sine. Det kan for eksempel være hensyn til transport eller dyrevelferd.

For videre utvikling av tilbud og forbruk anbefales to nye veier: Til de matengasjerte forbrukerne produkter som utmerker seg med økologi og etikk, og til de tilbudsorienterte billige kvalitetsprodukter.

Økoforbruket i Danmark er generelt høyere enn i resten av de nordiske landene. For eksempel har økologisk mjølk og havregryn store markedsandeler. Økologisk frukts andel av markedet ble fordoblet fra 2002 til 2007. Butikkene i Danmark er mer aktive med reklame for økologi, og det gjelder alle butikkjeder. Selv om markedet har økt er mye av frukten importert og dansk økoproduksjon har til tider gått tilbake.

Prosjektet har også sett på økologisk eggproduksjon, som utfordres fra sider som økonomi, flokkstørrelse og forbedringer av minstekrav innen konkurrerende eggproduksjon med burhøns.  

Det danske forskningsprosjekt hadde som mål å undersøke hvem som er økologisk forbruker, hvorfor en treffer dette valget og hva som må til for å styrke det økologiske forbruket. Prosjektet hadde det offisielle navnet CONCEPTS – The Viability and Stability of Demand: The Future Outlook for the Organic Market in Denmark. Prosjektet ble avsluttet i 2010.

Tveit, G. & P. Sandøe (red.) 2011. Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Center for Bioetik og Risikovurdering

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no