Foto: DebioFoto: Debio

Økologisk mat i barnehagen

Matvaner og holdninger til mat dannes tidlig. Det er fullt mulig å velge miljøvennlig og ernæringsriktig mat i barnehagen. Veilederen "Økologisk mat i barnehagen" gir kunnskap og inspirasjon for å få dette til.


Hvilken mat barna får i barneårene, legger viktige føringer for kostholdet deres i voksen alder. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av mange barns totale kosthold, og barnehagene har derfor en stor innflytelse på barnas matvaner, ernæringsstatus og helse. 

Veiledningsheftet "Økologisk mat i barnehagen" er et resultat av erfaringer fra økologiske prosjekt delfinansiert av Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet). De viktigste prosjektene var Økoløft i kommuner, KjøkkenØkologi og ØQ - Økologiske foregangsfylker. De har i flere år arbeidet med å innføre økologisk mat i barnehager. Veilederen er utgitt av NORSØK og er fortsatt aktuell. 

Veilederen er skrevet for barnehageansatte, men kan med stor nytte også leses av andre. Heftet gir en generell innføring i hva økologisk mat og bærekraftig kosthold er, og gir et grunnlag for å ta i bruk økologisk mat i barnehager og andre institusjoner.

Bergheim, L. & L. Solemdal 2012.Økologisk mat i barnehagen - en veileder til matglede. NORSØK

 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no