Foto: DebioFoto: Debio

Et bærekraftig matvalg

Dersom du lager mat til mange, kan du virkelig være med å utgjøre en forskjell. Du kan støtte opp om bærekraftig produksjon, øke etterspørselen etter miljøvennlige råvarer og bidra til innovasjon. Gjennom maten som blir servert kan du bevisstgjøre mange mennesker.

Veiledningstjenesten Matvalget er en del av DebioInfo og skal hjelpe storhusholdninger som vil lage økologisk og bærekraftig mat for andre. Matvalget arbeider ut fra konseptet «Et bærekraftig matvalg». Konseptet innebærer en helhetlig tilnærming til mat og måltider, bygd på begrepet bærekraftig utvikling. Matvalget blir bærekraftig ved å følge disse rådene:

  1. Lag mat fra bunnen av
  2. Bruk mer grønnsaker, belgvekster og korn
  3. Tenk sesong
  4. Gjør bevisste valg av kjøtt og sjømat
  5. Reduser matsvinnet
  6. Bruk mer økologisk

Matvalget har utgitt håndboka «Et bærekraftig matvalg». Denne håndboka er en videreføring av ei håndbok som første gang ble utarbeidet i ØQ-Økologiske Foregangsfylker i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud, i samarbeid med NOFIMA og NORSØK.

Les mer

DebioInfo 2017;  Håndbok for Et bærekraftig måltid. Matvalget

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no