Kløver og andre belgvekster har samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene lever i knoller på belgvekstrøttene og har evne til å samle nitrogen fra lufta. Foto: Sissel HansenKløver og andre belgvekster har samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene lever i knoller på belgvekstrøttene og har evne til å samle nitrogen fra lufta. Foto: Sissel Hansen

Redusert N-fiksering med kjemiske sprøytemidler

Forskning viser at kjemiske sprøytemidler kan påvirke nitrogenfikseringen i belgvekstrøttene. 

Rapport Biologisk Nitrogenbinding
Serikstad, G.L. m.fl. 2013. Biologisk nitrogenbinding - belgvekster som kilde til nitrogen. Bioforsk Rapport 8 (3)

Rhizobium-bakterienes N-fiksering påvirkes av omgivelsene

Rhizobium-bakterienes N-fiksering i belgvekstenes rotknoller er i mange tilfeller mer sårbar for påvirkninger enn vertsplantene.Tidligere er det vist at nitrogenomsetningen i jorda og Rhizobium-arter er følsomme overfor ugrasmidler. I dette forsøket var det de såkalte organokloridene som hadde denne negative effekten.
 
Redusert N-fiksering oppstod som følge av færre antall bakterier og færre rotknoller hvor bakteriene holder til. Dessuten ble selve den kjemiske prosessen i rotknollene redusert. Dette medførte i neste omgang lavere belgvekstavling.
 
Forskerne konkluderer med at de miljømessige konsekvensene av bruk av slike midler blant annet er økt avhengighet av kunstgjødsel og redusert jordfruktbarhet.

Kløver og andre belgvekster som erter og bønner har en fantastisk egenskap som ikke andre planter har: samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene har evne til å fiksere nitrogen, det vil si at de samler nitrogen fra lufta. Bakteriene lever i knoller på røttene av belgvekstene, og her omdannes nitrogenet til en form som plantene kan ta opp.  

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no