EN AV NORGES STØRSTE: Fokhol Gård eies av en stiftelse. På gården drives det biodynamisk landbruk i stor skala, i tillegg til forsknings- og utviklingsarbeid . Foto: Fokhol GårdEN AV NORGES STØRSTE: Fokhol Gård eies av en stiftelse. På gården drives det biodynamisk landbruk i stor skala, i tillegg til forsknings- og utviklingsarbeid . Foto: Fokhol Gård

Studier av næringsbalanse og klimakonsekvenser på Fokhol Gård

Bærekraftig matproduksjon med søkelys på næringsbalanse og klima er undersøkt gjennom flere års studier av drifta på Fokhol Gård i Stange.

Fokhol Forside
HELE STUDIEN Trykk på bildet og les hele studien.

Klimapåvirkningen fra matproduksjon må reduseres kraftig for å nå FNs klimamål. Likedan må næringsstoffbalansen i jordbruket forbedres for å bli mer bærekraftig. Det er også nødvendig med et lavere forbruk og et forbedret ressurskretsløp, samtidig som utslipp av næringsstoffer til vann og luft må reduseres. Studiene på Fokhol Gård viser at et biodynamisk kretsløpsjordbruk innebærer viktige bidrag til dette.

Formålet med arbeidet var å undersøke muligheter for en bærekraftig matforsyning med søkelys på næringsbalanse og klima. Det ble utført næringsbalanseberegninger og vurderinger av klimakonsekvenser på bakgrunn av registreringer av drifta på Fokhol Gård i årene 2014-2017.

Fokhol Gård er en stor, biodynamisk drevet gård som omfatter 1 116 dekar på god jord i Stange. Drifta er allsidig, med mjølkeproduksjon og en betydelig produksjon av korn, poteter og grønnsaker i tillegg til grovfôrdyrking.

Studiene av drifta på Fokhol Gård er gjort som en del av prosjektet «Klimaregnskap for norsk landbruksproduksjon – kunnskapsstatus og vurdering av tiltak». Arbeidet ble utført av forsker Artur Granstedt, Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odlilng. I prosjektet ble resultatene fra Fokhol Gård sammenlignet med nasjonale tall for norsk og svensk jordbruk, og for en biodynamisk gård i Sverige. Dette er i liten grad omtalt i den norske utgaven av rapporten, men er nærmere omtalt i den svenske rapporten. Den norske utgaven omfatter de viktigste funnene fra Fokhol Gård, sett i sammenheng med norsk jordbruk. Resultatene viser at ved å tilpasse drifta til grunnleggende økologiske prinsipper for kretsløpsjordbruk er det mulig å redusere overskuddet av plantenæringsstoffer og samtidig redusere utslippene av klimagasser. Beregningene viste også at maten som produseres på gården kan dekke behovet for 6-700 personer på årsbasis.

Den norske versjonen av rapporten er oversatt og tilrettelagt av Emil Mohr og Morten Ingvaldsen. Prosjektet ble finansiert av Stiftelsen Eir. 

Granstedt, A., E. Mohr & M. Ingvaldsen 2020. Bærekraftig matproduksjon med søkelys på næringsbalanse og klima. Studier av den biodynamiske kretsløpsgården Fokhol Gård og norsk jordbruk 2014-2017. InMo DA/Fokhol Gård, Bjørkelangen.

Les mer

Backlin, A. m.fl. 2024. Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld. Jordbruksinformation nr. 3, 2024, Jordbruksverket

Granstedt, A. 2020. Uthållig matförsörjning med hänsyn till näringshushållning och klimat. Rapport nr 45. Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling, http.biodyn.se

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no