Ringblomst gir farge til hagen og kan brukes til salat og til te. Foto: Hanne Iren DahlenRingblomst gir farge til hagen og kan brukes til salat og til te. Foto: Hanne Iren Dahlen

Teknikk for småskala grønnsaksdyrking

Heftet beskriver maskiner og utstyr til bruk i småskala grønnsaksdyrking. Slikt utstyr kan forbedre arbeidsmiljøet og øke lønnsomheten både for yrkes- og hobbydyrkere.

Teknik For Smaskala Gronsaksproduksjon

Småskala yrkesdyrkere har behov for maskiner og utstyr som er tilpasset størrelsen på produksjonen. Markedet er imidlertid begrensa og forhandlerne av slikt utstyr er ofte små og ikke så godt kjent som forhandlere av utstyr som selges til større produsenter. Det svenske Jordbruksverket har gitt ut et hefte med omtale av maskiner og utstyr til bruk i småskala grønnsaksdyrking.

Heftet omfatter bla. jordarbeiding, så- og plantemaskiner, flammere og annet utstyr for ugraskontroll. Heftet ble første gang utgitt i 2006. Den nye utgaven fra 2014 er utvidet, bla. er det tatt med høsteutstyr. Andelslandbruk, skolehager og private hobbydyrkere vil også ha nytte av maskiner og utstyr beskrevet i dette heftet.

Bakerst er det en liste over leverandører i Sverige og i andre land.

Ascard, J. & A.-M. Björkholm 2014. Teknik för småskalig grönsaksodling. Jordbruksinformation 7 - 2014. Jordbruksverket

Les mer

Bysveen, K. 2020. Grønnsaksdyrking i fjellbygdene. Økologisk landbruk nr 4, 2020

Löfkvist, K. 2023. Fakta om växyskyddsmetoder för småskalig ekologisk produktion. SLU Faktablad mars 2023

Sofia Maria Bang Elm og Avdem Gardsgrønt tildelt Norges Vels Gründerprisnlr.no, 7.12.2021

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no