Høns trives ute. Foto: Anita LandHøns trives ute. Foto: Anita Land

Urter i hønsegården kan erstatte tilskuddsfôr

Urter i utearealet kan forsyne høytytende verpehøns med viktig næring. Dette kan redusere næringsbehovet gjennom tilskuddsfôret, viser en dansk doktorgrad.

Utearealet viktig 

Hypotesen i dette doktorgradsarbeidet var at verpehøns kan finne en betydelig andel av næringsstoffene de trenger i et uteareal med dyrkede vekster, og at dette er avhengig av type tilskuddsfôr som gis, og hvilke vekster som dyrkes, skriver Klaus Horsted ved Danmarks JordbrugsForskning.

Økt fôropptak fra uteareal hos økologisk verpehøns kan være en måte å øke utnyttelsen av lokale ressurser i eggproduksjonen og dermed minske importen til systemet. Sikori og quinoa viser seg å være gode vekster i hønsegården. 

Dette vil bedre kretsløpet av næringsstoffene innenfor systemet, lette overgangen til  100 prosent økologisk fôring, og bidra til bedre økonomi i eggproduksjonen.

Et mer attraktivt uteareal kan føre til at flere høns fordeler seg på hele utearealet, som kan ha en positiv effekt på hønenes velferd.

Horsted, C. 2006. Urter i hønsgården erstatter tilskudsfoder. FØJOenyt desember 2006

Les mer

Odelros, Å & L. Schneider 2024. Rastgårdar för ekologiska värphöns. Jordbruksinformation 1-2024, Jordbruksverket 

Om økologisk eggproduksjon på Organic Eprints 

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no