Anita Land 8725 Honer

Avlsstrategier for husdyr i økologisk landbruk

Utvikling av nye avlsstrategier og forbedret husdyrhold var målet for prosjektet «LowInputBreed». De mange resultatene fra prosjektet er lett tilgjengelig på nett.

Målet med prosjektet var å forbedre husdyras helse og velferd, produktkvalitet og ytelse gjennom forskning og utvikling på avlsstrategier og forbedret husdyrhold for mjølkekyr, sau, gris og verpehøns i økologisk landbruk.  Arbeidet omfattet også husdyrproduksjon i lav-intensive driftsformer.

Fra prosjektet er det utgitt ti nyhetsbrev. Det siste oppsummerer hele prosjektet. Resultater fra de fire hovedarbeidsområdene mjølkeproduksjon, sau, gris og verpehøns blir presentert i en svært kort presentasjon, og i form av lenker til alle foredragene som ble holdt på avslutningsseminaret og til de 18 temaarkene som presenterer underprosjektene og resultatene fra dem. 

Forskere fra 21 institusjoner i 15 land deltok i det EU-finansierte prosjektet. I Norden deltok København Universitet. Prosjektet var ledet av universitetet i Newcastle i England og det økologiske forskningsinstituttet FiBL i Sveits. 

Prosjektets hjemmeside: www.lowinputbreeds.org/

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no