Asbjørn Lavoll og Ranjit Singh på traktoren radrenser grønnsakene til andelshaverne. Foto: Anita LandAsbjørn Lavoll og Ranjit Singh på traktoren radrenser grønnsakene til andelshaverne. Foto: Anita Land

Bynært andelslandbruk i Sandefjord

Gården Nordre Sverdstad ligger midt i Sandefjord, med bebyggelse på alle kanter. Det gir kort vei for andelsbøndene, som kan hente produkter fra gården i store deler av året.

Ranjit Singh har arbeidet på gården i mange år og er uunnværlig i vekstsesongen. Foto: Anita Land
Ranjit Singh har arbeidet på gården i mange år og er uunnværlig i vekstsesongen. Foto: Anita Land

Produksjon av mjølk og korn

Asbjørn Lavoll har drevet Nordre Sverdstad siden 1986, da han overtok gården etter sine foreldre. Han la umiddelbart om til biodynamisk drift, med mjølkeproduksjon. I tillegg til gras dyrker han fôrhavre og mathvete på deler av det arealet han driver, som totalt omfatter 330 daa. 

Nær kontakt med omgivelsene

-Å drive bynært landbruk kan by på en del problemer, sier kona til Asbjørn, Gjertrud Leinslie, som til daglig arbeider som lærer på Steinerskolen på Nøtterøy. -Men det kan også gi flere fordeler. Vi syns det er viktig at andre mennesker også kan være på gården, slik at de også kan få glede av natur og dyr. Så bynært som vi er plassert ligger det godt til rette for ulike former for samarbeid med andre.

Lille Breidablikk

Noen ungdommer har behov for ekstra god voksenkontakt og trenger et lite miljø å forholde seg til i skoletida. Ungdomsskolen Breidablikk har derfor opprettet et eget tilbud for elever i 9.- og 10. klasse på Nordre Sverdstad. Siden 1996 har skolen hatt dette tilbudet på gården, med eget verksted, særlig for trearbeider. – Det er plass til rundt ti elever. Her får de delta i både teoretisk og praktisk arbeid, sier Gjertrud.

Utvalget av grønnsaker som dyrkes til andelsbøndene er stort. Foto: Anita Land
Utvalget av grønnsaker som dyrkes til andelsbøndene er stort. Foto: Anita Land

Byjordbruk 

I 2014 startet Asbjørn og Gjertrud opp med andelslandbruk på gården. Andelsbøndene kan ta med seg grønnsaker og poteter fra rundt 10 daa og frukt og bær fra 40-50 trær og noen busker. Et drivhus brukes til oppal av småplanter om våren og til tomatdyrking om sommeren.

-Vi har mulighet til å ha 200 andeler, forteller Asbjørn. Per i dag er disse fordelt på rundt 130 adresser, dvs. at i en familie kan det være flere andeler. En andel defineres som det en voksen person forbruker. Vi har valgt å ikke ha pliktarbeid for andelsbøndene og gjør mesteparten av arbeidet sjøl. Men vi inviterer til et par frivillige dugnadsdager i løpet av året. Det er også viktig at alle tar ansvar for å holde orden i det daglige, sier han.

-Vi har anlagt en plass i enden av jordet, nær veien, hvor andelsbøndene kan vaske produktene. Her er det benker og bord, så det er en sosial møteplass også. Her kan vi sette opp informasjon til andelsbøndene.

-Etter hvert som det er høsteklare produkter sender vi ut høstemeldinger til andelsbøndene. For noen av produktene er det begrensede mengder å ta av, f.eks. tomat og brokkoli, da må vi opplyse om det på forhånd, så alle kan få med seg litt, forteller Asbjørn.

– Poteter og andre lagringsgrønnsaker er tilgjengelige for andelsbøndene også etter innhøstning, ofte til februar og noen år helt fram mot våren. Mange mangler lagringsmuligheter hjemme, mens vi har god lagerplass og kan ta vare på avlinga for dem, sier han.

Asbjørn Lavoll og Gjertrud Leinslie driver gården Nordre Sverdstad. Foto: Anita Land
Asbjørn Lavoll og Gjertrud Leinslie driver gården Nordre Sverdstad. Foto: Anita Land

Kjernegruppe

Andelslandbruket har retningslinjer for arbeids- og ansvarsområder for gårdbruker og andelsbønder. Virksomheten administreres av ei valgt kjernegruppe blant andelsbøndene. De står for det administrative arbeidet og er et bindeledd mellom andelsbøndene og gårdbrukerne. Kjernegruppa har også ansvar for å organisere høstedagene. Hver vinter arrangeres det årsmøte, hvor dyrkingsplanen for det kommende året vedtas og hvor andre små og store saker diskuteres. På disse møtene orienterer Asbjørn om økologisk landbruk og hva det vil si å drive biodynamisk jordbruk.

Andelslandbruk viktig

I Norge fins det per juli 2021 mer enn 90 andelslandbruk, i alle landets fylker. I tillegg til at interesserte personer får tilgang på ferske og sunne produkter, har en slik ordning en viktig funksjon med å vise forbrukere hvordan mat produseres. Mange får en forståelse av hvor viktig landbruk er og at nedbygging av jordbruksarealer må stoppes. Folk begynner også å kjøpe flere økologiske produkter i butikken.

Bynært jordbruksareal er spesielt utsatt for press for omdisponering av areal til utbyggingsformål. Andelsbøndene er gode ambassadører for drifta og en av grunnene til at det fortsatt er drift på Nordre Sverdstad, avslutter Asbjørn.                                            

Les mer
Sverdstad andelslandbruk 
Nordre Sverdstad på Facebook
Andelslandbruk Norge 

Biodynamisk landbruk - en samtale om natur, kvalitet i mat og eierforhold i landbruket

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no