Kalver ute. Foto: Brit I F HendriksenKalver ute. Foto: Brit I F Hendriksen

Fôring og fôrplaner for kalv

Resultatet i kalvefôringa er i stor grad knyttet til det arbeidet røkteren gjør og det miljøet kalven blir tilbudt. En fôrplan er ment som en rettesnor i fôringa. Både dyr og fôr må fortløpende vurderes, kontrolleres og stelles etter behov.

Veileder B til Økologiforskriften (sept. 2011) sier at:

  •  Kalven skal ha melk i minimum 12 uker. Hvor lenge en vil fôre med melk utover 12 uker, må den enkelte gårdbruker vurdere ut i fra tilgang på melkefôr, tilgang til andre fôrmidler og hva kalven skal brukes til
  • Grovfôret skal utgjøre minst 60 % av tørrstoffet i dagsrasjonen til dyr eldre enn 6 måneder
  • Alt fôr skal være økologisk
  • Minst 50 % av fôret skal komme fra egen gård eller være produsert i samarbeid med andre gårder som driver økologisk.

Hva skal kalven brukes til?

Hva kalven skal brukes til vil ha betydning for videre oppfôring av kalven. Ulike alternativer til bruk er:

  • Livkalv til rekruttering av egen buskap
  • Salg av fôringskalv
  • Framfôring av okser til slakt
  • Kjøttproduksjon på kviger
  • Kjøttproduksjon på kastrater


Dersom en har god plass, nok beite og god tilgang til grovfôr kan det være en mulighet å fôre opp en del av kvigene til slakt ved 20 – 24 måneders alder. Ønsker man flere kalver til bruk i kjøttproduksjon kan kviga insemineres og gå med ammekalv fram til slakting ved ca. 30 mnd. alder. Det er ingen grunn til å skille mellom framfôring av kvige til rekruttering og kvige til slakt

Ekstensiv eller intensiv produksjon 

Valg av alder ved slakting eller vekt ved 1. kalving/ønsket avdrått har betydning for fôring. Tilgang på grovfôr, plass i driftsbygningen, tilgang til kalver, beiteområder i inn og/eller utmark og egen interesse er noen av faktorene som spiller inn på valget. Den gjennomsnittlige avdråtten i økologisk melkeproduksjon ligger på ca. 6500 kg. En ekstensiv produksjon med moderat avdrått (5 000 – 6 500 kg) krever en svakere fôring enn intensiv produksjon med høyt avdrått (6 500 → kg). Det samme prinsippet gjelder også for fôring av okser. Dersom oksene skal slaktes 14 mnd. gamle bør de fôres hardere enn om oksene kan bruke 18 mnd. på å bli slaktemodne.

Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no